Sökning: "examensarbete rättsvetenskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden examensarbete rättsvetenskap.

 1. 1. Till skydd mot skada - En teoretisk systematisering och en praktisk prövning av intresse- och skadebegreppen vid kriminalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Sterner; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Rättsvetenskap; Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Liksom samhällsmedborgarna behöver förhålla sig till straffrätten, bör också staten behöva förhålla sig till densamma genom att ramar uppställs för när straffrätten kan användas. En sådan ram är att kriminalisering får användas för att förhindra att skada uppkommer på ett skyddsintresse. LÄS MER

 2. 2. Högsta domstolens normbildningsinitiativ genom narkotikarevolutionen - Förenligt med demokratins, maktdelningens och rättsstatens förankring i svensk rätt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Niklasson; [2014]
  Nyckelord :narkotikarevolutionen; procedural law; criminal law; constitutional law; konstitutionell rätt; allmän rättslära; rättsvetenskap; processrätt; statsrätt; straffrätt; narkotika; normbildningsinitiativ; judikalisering; domstolsmakt; domarmakt; demokrati; maktdelning; rättsstat; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under tidsperioden 2011-2012 meddelade HD ett antal domar som på ett mycket långtgående sätt förändrade rättsläget avseende straffmätning av illegal hantering av narkotika, samt bedömningsgrunderna för om narkotikabrott ska ses somt grovt eller varandes av normalgraden. I uppsatsen har normbildningsinitiativet behandlats under benämningen narkotikarevolutionen. LÄS MER

 3. 3. Offentlig upphandling och Kundval : Hur skall kundvalsmodellen tillämpas i förhållande till lagen om offentlig upphandling?

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Niklaz Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Public providers; Competition; Purchasing; Quasi-market; Public procurement; Customer choice agreements; Kvalitetskonkurrens; Offentlig upphandling; Kundval; konkurrensutsättning; Entreprenörskap; LOU; Ramavtal; EG-rätt; Principer; kvasimarknad;

  Sammanfattning : The overriding purpose of this graduate thesis is to evaluate if municipalities and county councils can deviate from the legislation of public procurement during procurement of customer choice agreements within the health and social care area. The intention of this Quasi-market is to provide the users with competition in terms of quality rather then the general principal rule of economic value. LÄS MER