Sökning: "examensarbete rapport automation"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden examensarbete rapport automation.

 1. 1. Automated visual inspections for final assembly : A case study of cab assembly at Scania Oskarshamn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amos Johnson; Hannes Aronsson; [2020]
  Nyckelord :Quality inspections; machine vision; deep neural networks; final assembly; Kvalitetsinspektioner; machine vision; djupinlärning; slutmontering;

  Sammanfattning : Quality inspections have seen varying degrees of automation depending on the complexity of the task and the environment. Especially in later phases of multi-stage manufacturing processes, such as final assembly in automotive industries, quality inspections are largely manual to this day. LÄS MER

 2. 2. Roadmap of Virtual Commissioning Inertia : An Investigation of Technical and Non-TechnicalFields of Action

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Per Bondeson; Stefan Liss; [2018]
  Nyckelord :Virtual Commissioning; Fields of Action; Simulation; Logic Enabler; Industry 4.0 i; Virtuell Idriftsättning; Simulering; Åtgärdssperspektiv; Logikvalidering;

  Sammanfattning : Virtual Commissioning (VC) enables simulation of the combined work of mechanical, electrical, robot andautomation engineers prior to commissioning of the real production equipment. Hence, testing of areaslike collisions, PLC and robot code can be performed in risk free virtual environments and thus, errorscan be detected and corrected early in the development phase of the production equipment. LÄS MER

 3. 3. Automatiserad materialhantering : En explorativ studie om automation som medel för effektiviserad internlogistik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andreas Funck; Jens Henningsson; [2018]
  Nyckelord :Internlogistik; Materialhantering; Automation; Processutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på kandidatnivå, utfört på uppdrag av Meritor HVS AB i Lindesberg. Arbetet genomfördes under våren 2018 som ett examinationsmoment på högskoleingenjörsprogrammet inom innovativ produktion/logistik vid Mälardalens Högskolas akademi för innovation, design och teknik. LÄS MER

 4. 4. Design of Driveline for Mobile Robot Platform

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Chirag Savant; [2018]
  Nyckelord :Mobile Robot Platform; Driveline; Steering Mechanism; Shock-Absorber; ADAMS simulation model; Mobilrobotplattform; drivlina; styrmekanism; stötdämpare; ADAMS modell;

  Sammanfattning : Avhandlingen presenterar resultatet av ett examensarbete i maskindesign på KTH. Uppgiften utfördes för ABB AB, Corporate Research.ABB vill undersöka en ny drivlinjekonstruktion för lågkostnadsautomatisering. ABB Robotiks har begränsat utbud av produkter rörande mobila plattformar. LÄS MER

 5. 5. Optimering vid byte av fyllningsplatta

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marcus Afverberg; [2018]
  Nyckelord :Produktutveckling; Automation; Swegon; Maskinteknik;

  Sammanfattning : Denna rapport är en del av ett examensarbete på högskoleprogrammet i maskinteknik vid Karlstads Universitet med programkod MSGC17. Arbetet omfattar 22.5 högskolepoäng. Arbetet har utförts på Swegon Operations AB i Arvika. LÄS MER