Sökning: "examensarbete rapport förpackning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden examensarbete rapport förpackning.

 1. 1. Utveckling av förpackning för livsmedelsrelaterade vätskor : Produktutvecklingsprojekt av ytterförpackning för vätskor med utgångspunkt i Bag-in-box konceptet.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Flod; [2016]
  Nyckelord :Product development; packaging design; sustainable development; Förpackning; produktutveckling; hållbar utveckling; designprocess; Bag-in-box; Bag in box; produktutvecklingsprocess; förpackningsdesign; konstruktion;

  Sammanfattning : This report describes the process of developing a new package for food-related liquids. The assignment is done on behalf of the design and branding agency Motherland and is a Bachelor of Science degree in Innovation and Design at Karlstad University. LÄS MER

 2. 2. Designmetodik för hållbara förpackningslösningar : Med fokus på ekologiskt perspektiv och reducerat matsvinn

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Olsson; [2016]
  Nyckelord :Sustainable development; Ecological dimension; Packaging; Food waste; Design process; Design methodology; Environmental product development; Hållbar utveckling; Ekologisk dimension; Förpackning; Matsvinn; Designprocess; Designmetodik; Miljödriven produktutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport återger det arbete som syftat till att ta fram hjälpmedel för att utveckla hållbara förpackningslösningar. Projektet har genomförts som ett examensarbete för högskoleingenjörs- programmet i innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. LÄS MER

 3. 3. Transparant högtalare : Konstruktion, förpackning och montering

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anahita Zolfaghari; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört på Institutionen för Maskinkonstruktion på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i samarbete med det svenska designföretaget People People. Projektet utfördes under sex månader och målet var att vidareutveckla en befintlig högtalare hos företaget samt att ta fram ett koncept för emballage. LÄS MER