Sökning: "examensarbete receptarie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden examensarbete receptarie.

  1. 1. Hur har arbetsmiljön på apoteken påverkats av omregleringen av apoteksmarknaden?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Sara Hussain; [2013]
    Nyckelord :arbetsmiljö; apotek; omreglering; privatisering;

    Sammanfattning : 1 juli 2009 avreglerades det svenska apoteksväsendet från att ha varit statligt ägt. Avregleringen har även lett till att man numera får sälja ett urval av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Avreglering av apoteksmarknad har tidigare skett i Norge, Danmark och Island. LÄS MER