Sökning: "examensarbete redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden examensarbete redovisning.

 1. 1. "Hänger ni med?" : En undersökning om danslärares frågor till eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Saga Isaxon; [2020]
  Nyckelord :Scaffolding; dance; questions; Mästarlära; dans; frågor; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka typer av frågor som används inom dansundervisningen på gymnasiet samt vilka bakomliggande faktorer och undervisningstraditioner som kan påverka hur lärarna väljer att använda sig av verbal kommunikation i sin undervisning. Arbetet tar sin utgångspunkt i sociokulturell teori samt socialkonstruktivism som fokuserar på hur kunskap är konstruerad i klassrummets sociala sammanhang genom språk och andra semiotiska medel. LÄS MER

 2. 2. Lövholmen strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Nazanin Nourazar; [2020]
  Nyckelord :stadsplanering; offentliga rum; Lövholmen; Färgfabriken;

  Sammanfattning : I detta examensarbete avser jag att utforma en alternativ strukturplan utifrån Stockholms stads befintliga stadsplaneringsprojekt för den nya stadsdelen Lövholmen. Genom att studera och kritiskt granska det befintliga förslaget avser jag att dels ta tillvara de redan goda förslagen samtidigt som jag kombinerar dessa med mina egna förslag. LÄS MER

 3. 3. Kan mindre företags val av K-regelverk förklaras utifrån institutionell teori?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Augbeck; Viktor Lagnéus; Isac Larsson; [2020]
  Nyckelord :Institutionell teori; Beslutsteori; Isomorfism; K2; K3; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Can smaller companies choice of K-regulations be explained with institutional theory? Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) Authors: Emil Augbeck, Viktor Lagnéus and Isac Larsson Advisor: Kristina Artsberg Key words: Institutional theory, Decision theory, Isomorphism, K2, K3 Purpose: The purpose of this essay is to evaluate if institutional theory can be used to explain smaller companies' choice of K-regulation. This is to create a better understanding of which factors that affect companies' choice of K-regulation. LÄS MER

 4. 4. Funktionskrav på vägars bärighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Laila Rashid; [2020]
  Nyckelord :Bärförmåga; Fallvikt; SCI; BCI; Ytmodul; Bärighetsklass; Funktionsentreprenad; Funktionskrav; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish Transport Administration procures performance contracts to increase the attractiveness of the construction industry. In this procurement, The Swedish Transport Administration has transformed technical solutions into functional requirements. This allows the contractor to develop his own technical solutions. LÄS MER

 5. 5. Att välja regelverk: En kvalitativ studie om varför större internationellt aktiva företag väljer att tillämpa redovisningsregelverket K3 istället för IFRS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jimmy Carlsson; Isabella Sköld; Frida Källmark; [2020]
  Nyckelord :Accounting choice; IFRS; K3; Decision motives; International activity; Redovisningsval; Beslutsmotiv; Internationell aktivitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att välja regelverk: En kvalitativ studie om varför större internationellt aktiva företag väljer att tillämpa redovisningsregelverket K3 istället för IFRS Seminariedatum: 3 juni 2020 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Jimmy Carlsson, Frida Källmark och Isabella Sköld Handledare: Johan Dergård Nyckelord: Redovisningsval, IFRS, K3, Beslutsmotiv, Internationell aktivitet Syfte: Denna studie syftar till att beskriva och analysera vilka motiv som ligger bakom valet av redovisningsregelverket K3 istället för IFRS (K4) hos stora, internationellt aktiva svenska företag. LÄS MER