Sökning: "examensarbete revision"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden examensarbete revision.

 1. 1. CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet : En kvantitativ studie i europeisk kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Therese Karlsson; Camilla Uppgren; [2019]
  Nyckelord :Företagens sociala ansvar; CSR; ESG; revisionsarvode; revision; revisionsberättelse; företagsvärdering;

  Sammanfattning : Titel: CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet. En kvantitativ studie i europeisk kontext. LÄS MER

 2. 2. Spelar storleken någon roll? Digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av varierande storlek

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Modén; Anna Johansson; Ted Hörman; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; Innovation; Storlek; Revisionsprocess; Revisionsbyrå; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Spelar storleken någon roll? - Digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av varierande storlek Seminariedatum: 2019-06-04 Kurs: FEKH 69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ted Hörman, Anna Johansson, Camilla Modén Handledare: Karin Jonnergård Fem nyckelord: Digitalisering, Innovation, Storlek, Revisionsprocess, Revisionsbyrå Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och förklara graden av digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av olika storlek. Detta för att analysera om det finns några eventuella samband i termer av digitalisering mellan de olika byråerna beroende på deras storlek samt förklara vad dessa samband kan bero på. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens betydelse för hoten gällande revisorernas oberoende : - En fråga för framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Book; Cecilia Söderström; [2019]
  Nyckelord :Audit; Digitalization; Independence; Friendship threat; Self-audit threat; IT-competence threat; Revision; Digitalisering; Oberoende; Vänskapshot; Självgranskningshot; Kompetenshot;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Digitaliseringens betydelse för hoten gällande revisorernas oberoende - En fråga för framtiden. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Jonathan Book och Cecilia Söderström Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson Datum: 2019 – juni Syfte: Tidigare forskning visar på ett antal faktorer som kan påverka revisorernas oberoende, dock saknades mer specifikt tidigare forskning gällande digitaliseringens betydelse. LÄS MER

 4. 4. A machine-learning approach to estimating the performance and stability of the electric frequency containment reserves

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Henrik Ekestam; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For a number of years, the frequency quality has been decreasing in the Nordic synchronous area. The Revision of the Nordic Frequency Containment Process project has introduced a proposed set of pre-qualification requirements to ensure the stability and performance of frequency containment reserves. LÄS MER

 5. 5. Perceived Affordance and Socio-Technical Transition: Blockchain for the Swedish Public Sector

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JOHAN R. JONSSON; [2018]
  Nyckelord :blockchain; distributed ledger technology; public sector; digitalization; socio-technical transition; multi-level perspective; affordance theory; general purpose technology; blockkedja; distribuerad huvudbok; offentlig sektor; digitalisering; socio-teknisk övergång; multinivåperspektiv; görlighetsteori; genombrottsteknologi;

  Sammanfattning : The Swedish public sector is under constant pressure to improve processes and services through further digitalization. Blockchain is a novelty technology which shows promise of enabling functionalities which are desired within the sector. LÄS MER