Sökning: "examensarbete rumslig gestaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden examensarbete rumslig gestaltning.

 1. 1. Det blir lätt när växter visar rätt. : En studie om orienterbarhet i sjukhusmiljö.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mathilda Jensen; [2020]
  Nyckelord :wayfinding; wayshowing;

  Sammanfattning : This is a thesis in Information Design focusing on Spatial Design. A study of the outdoor environment at Mälarsjukhuset in Eskilstuna has focused on how nature and plants affect visitor’s orientation. The purpose of this work is to investigate how nature and trees can guide in complex environments. LÄS MER

 2. 2. Var är min plats idag? : En studie i hur aktivitetszoners funktioner kan kommuniceras i det digitala rummet för en bättre användarupplevelse på aktivitetbaserat flexkontor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Carlén; [2020]
  Nyckelord :Activity-based flex office; workplace; zone; availability; interaction; digital tool; digitization; congeniality; visual communication; user experience; Aktivitetsbaserat flexkontor; arbetsplats; zonindelning; tillgänglighet; interaktion; digitalt verktyg; digitalisering; kongenialitet; visuell kommunikation; användarupplevelse;

  Sammanfattning : This thesis is in the field of information design with a focus on spatial design. The study has been conducted to investigate how theories and methods in information design can be applied to digitally communicate activity zone functions in an activity-based flex office. LÄS MER

 3. 3. Att känna och höra sin väg : Ett arbete om synskadades möjligheter att orientera sig i en urban stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Söderman; [2020]
  Nyckelord :Urban design; orientation; sound environment; wayshowing; visual impairment; accessibility; Urban design; orientering; ljudmiljö; wayshowing; synnedsättning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Att känna och höra sin väg är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med arbetet är att undersöka hur synskadades möjligheter ser ut när det kommer till orientering i en urban stadsmiljö och hur taktila ledstråk kan användas i kombination med ljud för att samspela med den fysiska miljön på ett större öppet torg. LÄS MER

 4. 4. Bergmans spelifierade landskap : Interaktioner mellan det digitala och det rumsliga, där användarens intressen, drivkrafter och motiv ingår i spelet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Martina Antonino; [2020]
  Nyckelord :exhibition design; digitalization; gamification; information design; spatial design; utställningsdesign; digitalisering; spelifiering; informationsdesign; rumslig gestaltning; gamification;

  Sammanfattning : This is a thesis in information design focusing on spatial design. This project is a collaboration with visitor center Bergmancenter on Fårö, who has asked for an interactive aspect to their permanent exhibition Fårö – Ingmar Bergman’s Filmic landscape. Bergmancenter is open for the public during the summer season, May to September. LÄS MER

 5. 5. Persona genom persona : Att intressera oinsatta för filmhistoria

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mari Hallström; [2020]
  Nyckelord :affordance; experience; exhibition; spatial storytelling; persona; spatial design; information design; affordance; upplevelse; utställning; spatial storytelling; persona; rumslig gestaltning; informationsdesign;

  Sammanfattning : Persona through persona – to interest non-inducted for film history is a thesis in information design with a focus on spatial design. The work has been done in collaboration with the Bergmancenter at Fårö, which wanted a design proposal for the renewal of its basic exhibition about Ingmar Bergman and Fårö. LÄS MER