Sökning: "examensarbete samhällsbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden examensarbete samhällsbyggnad.

 1. 1. Förslag på riktvärden för sulfathalter i ytvatten

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Julia Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer att vara den avslutande delen i mina studier inom samhällsbyggnads-programmet vid Luleå tekniska universitet. Under min verksamhetsförlagda utbildning, på WSP Sverige AB har jag fått arbeta i uppdrag där kunskaper om vattenkemi och biologi har behövts. LÄS MER

 2. 2. Digitala projektstyrningsverktyg : Ett sätt att minska risker och kostnader i vägprojekt

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Säfwenberg; [2019]
  Nyckelord :Line of balance; Masshaul optimization; production planning; road construction planning; Tidlägesplanering; massoptimering; produktionsplanering; vägproduktion;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 90-talet har byggkostnaderna ökat drastiskt i Sverige samtidigt som konkurrens från utländska entreprenörer ökat vilket gör att de svenska entreprenörerna måste hitta nya lösningar för att få ner produktionskostnaderna för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. En stor kostnadspost är slöseri i form av stillestånd och dåligt utnyttjande av resurser som är en risk kopplad till bristfällig planering. LÄS MER

 3. 3. Mapping of contaminant dispersion from a polluted mining area by geochemical and geophysical methods, Rävlidmyran,northern Sweden : Use of geochemical and geophysical studies to investigate contaminants

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Astrid Theander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : After open pit mining, the pit can either be backfilled or be filled with groundwater andbecome a pit lake. These lakes tend to be acidic and contains high concentrations ofmetals, which increases the environmental risks in the area. One of these pit lakes isRävlidmyran in the Skellefte ore district. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av metoder för anslutning av GNSS-mätning till referenssystemet SWEREF 99

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Hanson; Joel Öqvist; [2019]
  Nyckelord :SWEPOS Post Processing Service; VRS; session duration; baseline length; GNSS; SWEPOS Beräkningstjänst; VRS; sessionstid; baslinjelängd; GNSS;

  Sammanfattning : GNSS är idag den vanligaste tekniken för positionering och för att ansluta punkter till det nationella referenssystemet SWEREF 99. Systemet realiseras av ett nätverk av permanenta referensstationer, SWEPOS. Nätet består av ett mindre antal stabilt förankrade klass A-stationer och ett större antal, men mindre stabila klass B-stationer. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan 2D- och 3D-fastigheter för station och spårsträcka i upphöjt läge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Alexis Donoyan; Emil Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This document is a degree project written at the University of Gavle. By station and track section in elevated position is meant that they lie on a plane above the ground surface. Previously, ground planes in the air with the help of 3D properties have never been implemented in Sweden. LÄS MER