Sökning: "examensarbete samverkan förskola hem"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden examensarbete samverkan förskola hem.

 1. 1. Att bygga broar mellan hem och förskola

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Fida El- Musleh; Sawsan Al Obaid; [2012]
  Nyckelord :delaktighet; föräldrasamverkan; inflytande; kommunikation;

  Sammanfattning : Hem och förskola är ett av läroplanens områden där avsevärda revideringar har införts. Dessa revideringar har medfört att diskussionerna kring föräldrasamverkan har satts igång i förskoleverksamhet. Därför har vi valt att vårt examensarbete skall handla om det här ämnet. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan hem och förskola/skola– ur föräldrarnas och pedagogernas perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lubna Ahmed; Maria Walfridsson; [2012]
  Nyckelord :Hem och förskola skolan; föräldrasamverkan; pedag;

  Sammanfattning : SammanfattningVårt syfte med detta examensarbete är att få svar på hur barnens föräldrar och hur pedagogerna ser på samverkanmellan hemmet och förskolan och hemmet och skolan. Vi har genom åren på Göteborgs Universitet fåttmöjligheten till att genomföra VFU (verksamhetsförlagda utbildning) då vi uppmärksammat att flertalet avverksamheterna haft brister i samverkan med hemmet. LÄS MER

 3. 3. Föräldrasamverkan i förskola och skola – en studie bland föräldrar och pedagoger

  C-uppsats,

  Författare :Marie Petersson; Camilla Jonsen; [2010]
  Nyckelord :förskola och skola; förälder; föräldrasamverkan; p;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vilken omfattning föräldrar och pedagoger erfar att desamverkar och vad det finns för likheter och skillnader gällande föräldrasamverkan i förskolan och skolan. Hur erfar föräldrar och pedagoger samverkan mellan hem och förskola? Hur erfar föräldrar och pedagoger samverkan mellan hem och skola? Vad finns det för likheter och skillnader gällande föräldrasamverkan mellan förskolan och skolan irelation till vad som skrivs i läroplanerna om föräldrasamverkan?För att genomföra studien har både kvantitativa och kvalitativa undersökningar använts. LÄS MER

 4. 4. Läroplanen:retorik eller styrmedel. En studie om föräldrars och pedagogers tankar kring Läroplanen för förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Nilsson; Christin Sjöström; [2008]
  Nyckelord :Lpfö98; Läroplan; Föräldrar; Pedagoger; Förskolan; Inflytande;

  Sammanfattning : Det som inspirerat oss till detta examensarbete har sin grund i vårt dagliga arbete i förskolan, där vi kommer i kontakt med föräldrar. Läroplanen är ett styrdokument för förskolan. Syftet med vårt examensarbete har varit att ta reda på hur föräldrar och pedagoger talar om Förskolans läroplan (Lpfö98). LÄS MER

 5. 5. En gemensam bild av barnet - en kvalitativ studie om hur föräldrar och pedagoger upplever utvecklingssamtalet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Katarina Johansson; [2008]
  Nyckelord :förskola; hem; samverkan; utvecklingssamtal; individuella utvecklingsplaner;

  Sammanfattning : Johansson, Katarina: En gemensam bild av barnet - en kvalitativ studie om hur föräldrar och pedagoger upplever utvecklingssamtalet i förskolan. Examensarbete i Barndoms- och ungdomsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö Högskola: Barn Unga och Samhälle. LÄS MER