Sökning: "examensarbete sandvik"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden examensarbete sandvik.

 1. 1. Presentation och lagring av data från vibrationsmätning utförd i ett kallvalsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Eddie Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; Prediktivt underhåll; PLC; SCADA; SQL;

  Sammanfattning : Digitaliseringen innebär att stålindustrin idag står inför stora utmaningar, där krav på minskad miljöpåverkan i kombination med hög konkurrens ställer höga förväntningar på stålindustrins tillverkningsmetoder. För att erhålla en mer hållbar tillverkningsprocess och höja sin konkurrenskraft väljer många industrier att försöka digitalisera sin verksamhet i allt större utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Automatisk avläsning av stansad text på extrusionsstänger : En utvärdering av bildbehandlingstekniker för användning i ett OCR-system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Michael Lukkarinen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har inriktats mot området för tillverkning av extrusionsstång på Sandvik Materials Technology för att undersöka möjligheten till full spårbarhet av produkter. Nuvarande spårning utförs med hjälp av tre olika nummer: charge-, arbetsorder-, samt individnummer. LÄS MER

 3. 3. Navigating Business Innovation for Sustainable Growth in an Emerging Industry. : Introducing a framework identifying collaborators within Biorefinery.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :AINA GRIKSAITE; THERESE NYLANDER; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innovation is seen as a critical factor in corporate success, however, there is a tendency to view innovation too narrowly, which has a harmful effect on competitive advantage and a company's diversity. To maintain a competitive edge and avoid resemblance with other firms in the same industry it is crucial to have a holistic perspective on innovation anchored in business innovation. LÄS MER

 4. 4. A comparative study on Linear Regression and Neural Networks for estimating order quantities of powder blends

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Hallman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This degree project, conducted at Sandvik Coromant, aims to predict powder blend inventory needs based on order quantity prognoses that are made by customers. Two different machine learning approaches were used; linear regression and neural network regression. LÄS MER

 5. 5. Mönsterigenkänning och trendanalys i elnät : Prognostisering av elkvalitet samt effektuttag inom industrin

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Elvelind; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Pattern recognition; Forecasting; Proactive maintenance; Trend analysis; Artificiell intelligens; Mönsterigenkänning; Prognostisering; Proaktivt underhåll; Trendanalys;

  Sammanfattning : Intresset för elkvalitet har ökat då elektrisk utrustning, såsom omriktare, numera ger upphov till mer störningar. Elektrisk utrustning har också blivit mer känslig mot störningar samtidigt som industrier har blivit mindre toleranta mot produktionsstörningar. LÄS MER