Sökning: "examensarbete sandvik"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden examensarbete sandvik.

 1. 1. Mönsterigenkänning och trendanalys i elnät : Prognostisering av elkvalitet samt effektuttag inom industrin

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Elvelind; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Pattern recognition; Forecasting; Proactive maintenance; Trend analysis; Artificiell intelligens; Mönsterigenkänning; Prognostisering; Proaktivt underhåll; Trendanalys;

  Sammanfattning : Intresset för elkvalitet har ökat då elektrisk utrustning, såsom omriktare, numera ger upphov till mer störningar. Elektrisk utrustning har också blivit mer känslig mot störningar samtidigt som industrier har blivit mindre toleranta mot produktionsstörningar. LÄS MER

 2. 2. Wear and degradation of Co, Fe and Ni-based cemented carbides against sandstone and granite

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Felix Jacobson; [2018]
  Nyckelord :Cemented carbide; mining; drilling; granite; sandstone; mine water; wear; degradation; tribology; tribochemical; cobalt; nickel; iron;

  Sammanfattning : This diploma work is performed at Sandvik Mining and Rock Technology, Rock Tools division, a world-leading mining equipment manufacturer. The aim is to study the wear of cemented carbide rock drill inserts worn against granite and sandstone countersurfaces, with focus on the impact of binder phase composition and flushing agent chemistry. LÄS MER

 3. 3. ISO ToolMaker application development

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Darya Botkina; Meixin Xu; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the rapid development of manufacturing industry, there is an increasing need for different industries to communicate, exchange and share information. While, the diversity of terms being used among different organizations makes the communication hard to proceed. LÄS MER

 4. 4. Mätsystemanalys för kontrollmätning av stiftshåldiameter på en borrkrona

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Julio Gallego; [2016]
  Nyckelord :measurement system analysis; MINITAB; Mätsystemanalys; MINITAB;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på Sandvik Mining and Construction Tools AB (SMC) och hade som uppdrag att införa arbete med statistisk processtyrning (SPS) vid en produktionscell. Innan implementering av SPS tekniker krävs det en säkerställning av mätsystemets tillförlitlighet. LÄS MER

 5. 5. Värdeflödesanalys av leveransprovning : en fallstudie på Sandvik Materials Technology

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Anna Pedersen; [2016]
  Nyckelord :Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : The findings in this thesis summary is based on work and studies at Sandvik Materials Technology Tubes’ (“SMTT”) department for Material End Testing (“MET”), a unit responsible for various testing and measurements that are aimed and ensuring that the produced material meets or exceeds the customer’s specifications. SMTT is an Industrial Manufacturing company. LÄS MER