Sökning: "examensarbete scania"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden examensarbete scania.

 1. 1. Experiment med kollaborativ robot i testbädden DigiLog

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ali Hamid; [2021]
  Nyckelord :Universal; Robot; collaborative work; transport; logistics; Digilog; Universal; Robot; Kollaborativt arbete; transport; logistik; Digilog;

  Sammanfattning : Maskiner och robotar utför idag komplicerade uppgifter i arbetsmiljöer där också människor arbetar. Kunskaper om logistik spelar stor roll för ett optimalt flöde av material mellan maskiner, robotar, människor och lager. LÄS MER

 2. 2. Urbana grönytors bidrag till välbefinnande och stadsklimat

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Madsen; [2020]
  Nyckelord :landscape architecture; urban nature; sustainable development; nature-based solutions; green infrastructure; biodiversity ecosystem services;

  Sammanfattning : In this master thesis, I have studied the beneficial effects that nature has on the urban climate and our well-being – and why it has an effect on us, as well as sustainable urban planning and ecosystem services. How can we preserve and contribute to biodiversity, and the urban ecosystem services that is necessary to secure the ecological links in cities? To answer the questions, the regional council of Scania County and Lund’s municipality have been surveyed to find out how the work of green infrastructure looks like in practice at a regional and municipal level. LÄS MER

 3. 3. Tvekande hjortdjur - En beteendeekologisk studie av rådjur och dovhjort för att bedöma effektiviteten av en faunaport och en ekodukt i Skåne, Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Isak Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Wildlife crossing structures are needed to enable animal movements in an all more broken up landscape. The Swedish Transport Administration need to know how to build these. Previous studies have focused on passing frequencies and indices. Few have looked at the behavior of the visiting animals. LÄS MER

 4. 4. Design for Additive Manufacturing : An Optimization driven design approach

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Satabdee Dash; [2020]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Design for Additive Manufacturing; Overhang Constraint; Topology Optimization; Additiv tillverkning; Design för Additiv tillverkning; överhängsbegränsning; Topologioptimering;

  Sammanfattning : Increasing application of Additive Manufacturing (AM) in industrial production demands product reimagination (assemblies, subsystems) from an AM standpoint. Simulation driven design tools play an important part in achieving this with design optimization subject to the capabilities of AM technologies. LÄS MER

 5. 5. Energianalys av målningsprocess för storskalig fordonsproduktion : En fallstudie på Scania CV i Oskarshamn

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Adam Stenmark; [2020]
  Nyckelord :Energikartläggning; Energieffektivisering; Målningsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utföra en energikartläggning på ett måleri för lastbilshytter för att undersöka åtgärder för en minskad energianvändning samt studera den internationella litteraturen inom energieffektivisering av målningsprocesser för att få en överblick på området. Energikartläggningen ska svara på frågan hur energianvändningen ser ut i nuläget. LÄS MER