Sökning: "examensarbete sjöfart"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden examensarbete sjöfart.

 1. 1. Analysis of a mathematical model in Python for geographical disaggregation of freight growth rates based on the pivot-point method

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Karl Hernebrant; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of the tasks for the Swedish Transport Agency, Trafikverket, is to provide traffic forecasts. To do this, a number of different forecast models are used, where Samgods is a nationally estimated model, where the quality of the results gets more unstable the more disaggregated level you are looking at. LÄS MER

 2. 2. Hamnen och havet : ett gestaltningsförslag av Södra hamnpiren i Gävle utifrån trivalent design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Säfström; Sara Timmerholm; [2019]
  Nyckelord :kulturhistoria; trivalent design; platsidentitet; hamn; hav; sjöfart; Gävle; Södra hamnpiren; Atlasområdet; gestaltning;

  Sammanfattning : Gävle är en stad belägen vid havet och mycket av stadens historia är kopplad till hamn, sjöfart och fiske. I takt med att Gävle växer som stad, befolkningsmängden ökar och behovet av bostäder och arbeten blir allt högre, förtätas staden och många områden byggs om och förnyas. LÄS MER

 3. 3. "Arbetsskador i svenska sjöfarten åren 2014-2016"

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Emma Skepp; Tove Bäckström; [2018]
  Nyckelord :Arbetsskador sjöfart arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om anmälda arbetsskador inom den svenska sjöfarten under åren 2014-2016.  ... LÄS MER

 4. 4. Size-dependent airborne particle emissions from ship traffic

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Kärnfysik

  Författare :Fredrik Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Aerosol particle; shipping; emission; health effect; particle number concentration; particle number size distribution; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Most aerosol particles emitted from shipping affect the climate by counteracting the greenhouse effect. Although, this masks the warming effect of greenhouse gases, aerosol particles also have a negative health effects, and therefore emissions need to be reduced. LÄS MER

 5. 5. Analys av incidenter rörande DP-operationer inom "500-meterzonen" - En studie baserad på incidenter under 2008-2009

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Lucas Ivarsson; Johan Vendelstrand; [2013]
  Nyckelord :DP; Dynamic positioning; incidenter; IMCA; offshore;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en undersökning av The International Marine Contractors Association (IMCA) statistik rörande operationer med dynamisk positionering (DP) inom 500-meterzonen. Statistiken har sedan jämförts med resultaten från en enkät som skickats ut till berörda nautiker och personal i land. LÄS MER