Sökning: "examensarbete sjöfart"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden examensarbete sjöfart.

 1. 1. Strength assessment of rig foundations for a sailing car carrier

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Alfred Rapaport; [2020]
  Nyckelord :Naval Architecture; Solid Mechanics; Finite Element Analysis; Concept development; Sailing; Skeppsbyggnad; Hållfasthetslära; Finita elementmetoden; Konceptutveckling; Segling;

  Sammanfattning : The wPCC project (wind powered car carrier) is carried out by Wallenius Marine, KTH Royal Institute of Technology and SSPA Sweden. By developing a car carrier mainly propelled by the wind, the emissions are estimated to be reduced by up to 90 %. This thesis deals with the structural aspects of the design. LÄS MER

 2. 2. Analysis of a mathematical model in Python for geographical disaggregation of freight growth rates based on the pivot-point method

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Karl Hernebrant; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of the tasks for the Swedish Transport Agency, Trafikverket, is to provide traffic forecasts. To do this, a number of different forecast models are used, where Samgods is a nationally estimated model, where the quality of the results gets more unstable the more disaggregated level you are looking at. LÄS MER

 3. 3. Hamnen och havet : ett gestaltningsförslag av Södra hamnpiren i Gävle utifrån trivalent design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Säfström; Sara Timmerholm; [2019]
  Nyckelord :kulturhistoria; trivalent design; platsidentitet; hamn; hav; sjöfart; Gävle; Södra hamnpiren; Atlasområdet; gestaltning;

  Sammanfattning : Gävle är en stad belägen vid havet och mycket av stadens historia är kopplad till hamn, sjöfart och fiske. I takt med att Gävle växer som stad, befolkningsmängden ökar och behovet av bostäder och arbeten blir allt högre, förtätas staden och många områden byggs om och förnyas. LÄS MER

 4. 4. "Arbetsskador i svenska sjöfarten åren 2014-2016"

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Emma Skepp; Tove Bäckström; [2018]
  Nyckelord :Arbetsskador sjöfart arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om anmälda arbetsskador inom den svenska sjöfarten under åren 2014-2016.  ... LÄS MER

 5. 5. Size-dependent airborne particle emissions from ship traffic

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Kärnfysik

  Författare :Fredrik Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Aerosol particle; shipping; emission; health effect; particle number concentration; particle number size distribution; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Most aerosol particles emitted from shipping affect the climate by counteracting the greenhouse effect. Although, this masks the warming effect of greenhouse gases, aerosol particles also have a negative health effects, and therefore emissions need to be reduced. LÄS MER