Sökning: "examensarbete skanska"

Visar resultat 16 - 20 av 48 uppsatser innehållade orden examensarbete skanska.

 1. 16. Reologiska egenskaper för bitumen och asfaltbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Axel Håkansson; Måns Härstedt; [2015]
  Nyckelord :Dynamisk skjuvreometer; DSR; Rotationsviskosimeter; RVB; Bitumen; Filler; Returasfalt; Reologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Master Thesis was set to study the possibility to measure the rheological properties of bitumen-filler mastic with RVB (Rotational Viscometer type Brookfield) and DSR (Dy-namic Shear Rheometer). This was carried out with an initial study, with promising results, from the RVB. LÄS MER

 2. 17. Visuell projektering : En utvärdering och utveckling av byggbranschens nya mötesteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Malin Roslund; Anna Wålstedt; [2015]
  Nyckelord :Visible planning; Visuell planering; Visuell projektering; Projektering; Projekteringsledare; Mötesteknik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Skanska som påbörjat en implementering av arbetsmetoden visuell projektering. Syftet är att utvärdera hur den nya arbetsmetoden hittills har fungerat och ge förslag på eventuella förbättringar. Projektering innebär att ta fram ritningar och handlingar på hur den färdiga byggnaden ska se ut. LÄS MER

 3. 18. Underentreprenörernas säkerhetsarbete genom arbetsberedningar : Riskinventering, riskbedömning och arbetsberedning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Yusuf Omar; Emil Bellvik; [2015]
  Nyckelord :Säkerhet; säkerhetskultur; underentreprenör; upphandling; produktion; riskinventering; riskbedömning; arbetsmiljöplan; arbetsberedning;

  Sammanfattning : Varje år sker det allvarliga olyckor på byggarbetsplatserna i Sverige. Detta examensarbete har utförts i samarbete med Skanska Hus Region Göteborg och har som mål att förbättra säkerheten hos underentreprenörer till Skanska. LÄS MER

 4. 19. PRODUKTIVITETSMÄTNINGAR : Hur definieras produktivitet och kan den mätas med avseende på kvalitet, kapacitetsutnyttjande och mängd per tidsenhet?

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Ahmad Marof; Emilia Struijk; [2015]
  Nyckelord :Productivity; productivity measurements; controls; quality; capacity utilization; quantity per time unit; Produktivitet; produktivitetsmätningar; egenkontroller; kvalitet; kapacitetsutnyttjande; mängd per tidsenhet;

  Sammanfattning : I kampen om marknaden är det nödvändigt att vara konkurrenskraftig, ett av verktygen för att ta sig dit är att ha en hög produktivitet i verksamheten. Ett effektivt sätt att nå en hög produktivitet är att använda sig av mätningar. Dessa kan vara finansiella och icke-finansiella beroende på de mål som fastställts av ledningen. LÄS MER

 5. 20. Internationella inköp av byggmaterial : En jämförelse mellan svenska och internationella leverantörer av glasfasadelement

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Vincent Kaya; Abdullah Sheik; [2015]
  Nyckelord :Curtain walls; International purchases; Communication; Skärholmen Centre; Arrhenius laboratory; Glasfasader; Internationella inköp; Kommunikation; Skärholmen Centrum; Arrheniuslaboratoriet;

  Sammanfattning : Stigande byggkostnader är idag ett faktum. Materialkostnaderna för ett projekt motsvarar ungefär 45 % av den totala byggkostnaden, vilket innebär att effektivare inköp av material kan leda till stora besparingar. LÄS MER