Sökning: "examensarbete socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden examensarbete socialt arbete.

 1. 1. Ryms manualen i familjeterapin? Legitimerade familjeterapeuters upplevelser och erfarenheter av manualbaserat arbete i Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF)

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Jendeby; Anna Lindskog; [2020-03-04]
  Nyckelord :IHF; manual; evidensbaserad praktik; familjeterapi; familjeterapeutens upplevelse;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att undersöka legitimerade familjeterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med IHF som är en manualbaserad metod. Frågeställningarna berör huruvida de som arbetar eller har arbetat med IHF som legitimerade familjeterapeuter uppfattar att metoden bygger på familjeterapeutiska teorier, deras erfarenheter kring rådande attityder gällande manual- och evidensbaserat arbete, samt hur de upplever det manualbaserade arbetet med IHF som begränsande alternativt berikande. LÄS MER

 2. 2. Socionomlegitimation - En kvalitativ studie om socionomens syn på legitimering av yrkesgruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Charlotte Löve; [2020]
  Nyckelord :legitimation; socionomlegitimation; socionomyrket; yrkeslegitimation;

  Sammanfattning : Löve, C. Socionomlegitimation. En kvalitativ studie om socionomers syn på legitimering av yrkesgruppen. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Beroende, med en känsla av stigmatisering - En systematisk litteraturstudie om upplevelsen av ett beroende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Dewens; Sandra Olsson; [2020]
  Nyckelord :Beroende; Grupptillhörighet; Identifikation; Kontext; Socialt arv; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Dewens, E & Olsson S.Beroende, med en känsla av stigmatisering. En systematisk litteraturstudie om upplevelsen av ett beroende. Examensarbete i Socialpsykiatri 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Lågutbildades etablering på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :AnnaJohanna Leo; Eleonora Toth; [2020]
  Nyckelord :handlingshorisont; habitus; låg utbildningsnivå; strategier; socialt kapital;

  Sammanfattning : Det finns stor kunskap om varför ungdomar ej fullföljer gymnasiet, trots detta avslutar tre av tio ungdomar gymnasiet utan en examen. En stor del av de som kategoriseras arbetslösa är individer utan komplett gymnasieexamen. LÄS MER

 5. 5. Digital strategi för konkurrenskraft och värdeskapande : Ur två fastighetsbolags perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Lina Mogren; Gabriella Pirzada; [2020]
  Nyckelord :Digital strategy; Strategy; Competitiveness; Value creation; Real estate companies; Digital strategi; Strategi; Konkurrenskraft; Värdeskapande; Fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschen har en stor påverkan över samhället, såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Dock kännetecknas branschen av att vara ineffektiv, konservativ och ligga steget efter i den digitala utvecklingen. LÄS MER