Sökning: "examensarbete specialpedagogprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden examensarbete specialpedagogprogrammet.

 1. 1. Att lyckas i skolan som flicka med adhd – en systematisk forskningsöversikt över främjande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :adhd; extra anpassningar; flickor; skolframgång; svårigheter;

  Sammanfattning : Andersson, Madelene (2020). Att lyckas i skolan som flicka med adhd – en systematisk forskningsöversikt över främjande faktorer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. “Här kan ju alla göra det” Digitala lärverktyg som specialpedagogiska hjälpmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katarina Larsen; [2019]
  Nyckelord :kompensatoriska hjälpmedel; digitala lärverktyg; läs- och skrivsvårigheter; sociokulturellt perspektiv; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractLarsen, Katarina (2019). “Här kan ju alla göra det” Digitala lärverktyg som specialpedagogiska hjälpmedel. “Here everyone can do it” Digital learning tools within special needs education. Specialpedagogprogrammet, 90 hp, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet. LÄS MER

 3. 3. Gynnsamma lärmiljöer för barn inom autismspektrumtillstånd - En systematisk litteraturstudie i förskolans kontext

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Petera Hissa; Sara Ceder; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogprogrammet SPP610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018 Handledare: Katharina Jacobsson Examinator: Lars-Erik OlssonRapport nr: HT18-2910-280-SPP610Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, gynnsam lärmiljö, förskolaBakgrund: Förskolan har som uppdrag att erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar till lek och aktivitet och verksamheten skall anpassas till alla barn och de barn som kortvarigt eller varaktigt är i behov av mer stöd skall få detta inom den ordinarie verksamheten (Skolverket, 2016). Denna studie har fokus på barn inom autismspektrumtillstånd i förskolans kontext. LÄS MER

 4. 4. "Alla behöver inte uppfinna hjulet". En fallstudie om olika aktörers tankar kring det kollegiala lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linn Tilly; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; Kollegialt lärande; Lärande samtal; Professionsutveckling; Samspel;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractTilly, Linn (2018). ”Alla behöver inte uppfinna hjulet” – en fallstudie om olika aktörers tankar kring det kollegiala lärandet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Fysisk kommunikationsstödjande inlärningsmiljö för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Sander; [2018]
  Nyckelord :Språkstörning; språklig sårbarhet; språkliga svårigheter; klassrumsmiljö; kommunikationsstödjande inlärningsmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Sander, Emelie (2018). Kommunikationsstödjande inlärningsmiljö för elever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER