Sökning: "examensarbete spel"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden examensarbete spel.

 1. 1. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 2. 2. Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Olson; [2020]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Battlefield V; Genus; Nyhetsartiklar; Makt; ideologi; hegemoni;

  Sammanfattning : Rubrik: Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklar Författare: Maria Olson Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp, Konst, kultur och kommunikation (K3), Fakulteten kultur och samhälle på Malmö universitet, Vårterminen 2020 Handledare: Per Möller Examinator: Tindra Thor Syftet med denna studie är att analysera debatten som inträffade kring den kvinnliga huvudpersonen i Battlefield V under utgivandet av spelets trailer 2018. Med hjälp av en kritisk diskursanalys fokusera på diskurser och genus samt de underliggande maktförhållanden som uttrycks i nyhetsartiklar men även vad detta innebär för den stora sociala praktiken. LÄS MER

 3. 3. Belöningarnas dragkraft : En undersökning om spelares val av loot-lådor i relation till hur grafik och ljud samspelar i ett digitalt 2D-plattformssspel [!]

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Klara Asklund; Alexander Larsson; [2020]
  Nyckelord :Loot-lådor; gambling; färgassociationer; belöning; ljudassociationer;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker en spelares val av loot-lådor i ett 2D-plattformsspel i relation till grafik och ljud. Undersökningen studerar om det finns specifika kopplingar mellan auditivt och/eller grafiskt uttryck till en spelares preferenser. LÄS MER

 4. 4. Evaluating player performance and usability of graphical FPS interfaces in VR

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mattias Willemsen; [2019]
  Nyckelord :Virtual Reality; Graphical User Interface; Usability;

  Sammanfattning : Background. When designing video games for Virtual Reality, graphical user interfaces (GUIs) cannot always be designed as they have been for traditional video games. An often recommended approach is to merge the interface with the game world, but it is unclear if this is the best idea in all cases. LÄS MER

 5. 5. Deep Distributional Temporal Difference Learning for Game Playing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Frej Berglind; [2019]
  Nyckelord :Reinforcement Learning; Deep Learning; Temporal Difference Learning; Distributional Learning; Game Playing; 5-in-a-row; Artificial Intelligence.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Temporal difference learning is considered one of the most successful methods in reinforcement learning. Recent developments in deep learning have opened up a new world of opportunities. LÄS MER