Sökning: "examensarbete stadsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden examensarbete stadsplanering.

 1. 1. Kommunernas digitala tvillingar : En undersökning om hur svenska kommuner planerar att använda digitala tvillingar inom samhällsplaneringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Karin Lindbäck; Jessica Frånlund; [2022]
  Nyckelord :Digital tvilling; Sociotekniska system; Planerarens roll; Digitalisering; Samhällsplanering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven som ett examensarbete på Masterprogrammet i stadsplanering på Blekinge tekniska högskola under år 2021 och handlar om hur svenska kommuner planerar att använda digitala tvillingar. En digital tvilling är i korthet en smart digital modell som kan användas för att bland annat organisera och visualisera information samt utföra analyser. LÄS MER

 2. 2. Parkering på väg mot det hållbara samhället

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Karlberg; [2021]
  Nyckelord :hållbarhet; markanvändning; parkering;

  Sammanfattning : Dagens stadskärnor är formade efter bilen som tar i anspråk betydande arealer tätortsmark, där parkering är vad som undersöks i denna studie. En genomsnittsbil står parkerad 97 % av sin tid, och då på olika parkeringsplatser. Detta leder till att vi idag har mer parkeringsyta än vad vi har bostadsyta i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Den bebyggda miljöns påverkan på gångresor : En analys av den bebyggda miljön i Gävle

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Artur Matskin; [2021]
  Nyckelord :Gångvänlighet; gångresor; bebyggda miljön; Gävle; gångvänlighetsindex; hushållsdensitet; markanvändningsblandning; korsningstäthet;

  Sammanfattning : Den bebyggda miljön påverkar gångbeteendet. För att kunna förbättra kvalitén på miljön för gångtrafikanter så kan den bebyggda miljön bedömas och detta kan göras genom att mäta gångvänligheten. Men för att kunna mäta gångvänligheten måste först bestämmas vilka variabler som påverkar den. LÄS MER

 4. 4. Delat färdrum : Hur tryggt och säkert färdas cyklister i ett delat färdrum med bussar ?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mohammed Hamdan; [2021]
  Nyckelord :stadsplanering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete analyserar hur cykel och buss delar ett gemensamt färdrum.. Liknande studier har genomförts i jämförelse mellan bil och buss , I detta examensarbete diskuteras en av dessa studier som utförts av Till Koglin. Att färdas på en cykel har sin charm, att känna den friska luften och se sig omkring. LÄS MER

 5. 5. Vidareutveckling av processverktyg för undersökning av detaljplaners miljöpåverkan : Med fokus på ökad användarvänlighet, automatisering och funktionalitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hampus Vestman; [2021]
  Nyckelord :Automation; checklist; development; environmental adaption; functionality; further development; investigation; iterative process; local planning; processing tool; significant environmental impact; strategy; sustainable development; urban planning; user friendliness; Användarvänlighet; automatisering; betydande miljöpåverkan; checklista; detaljplanering; funktionalitet; hållbar utveckling; iterativ process; miljöanpassning; miljöbedömning; processverktyg; stadsplanering; strategi; strategisk miljöbedömning; vidareutveckling; undersökning;

  Sammanfattning : Samtliga nya detaljplaner behöver genomgå en undersökning tidigt i planprocessen för att bedöma om planen tros kunna orsaka en betydande miljöpåverkan och i så fall behöva genomgå en strategisk miljöbedömning. Structor Miljöteknik arbetar med miljöbedömningar av detaljplaner med målsättningen är att väva in miljöanpassningsåtgärder i ett så tidigt skede av planeringen som möjligt för att bidra till en hållbar stadsplanering. LÄS MER