Sökning: "examensarbete starta eget företag"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden examensarbete starta eget företag.

 1. 1. Den entreprenörskapsutbildade entreprenören – En framgångssaga?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Erlinder; Matilda Göstasson; Alexander Lind; Erik Von Essen; [2014]
  Nyckelord :Entreprenörskap; utbildning; information- och kunskapskompetens; intentioner; Entrepreneurship; Education; information- and knowledge competencies; intentions; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den entreprenörskapsutbildade entreprenören - En fram-gångssaga? Seminariedatum: 2014-06-05 Ämne/kurs: FEKH99: Examensarbete i entreprenörskap och innovation, kandidat-nivå 15 högskolepoäng Författare: Erik Ehrlinder, Erik von Essen, Matilda Göstasson, Alexander Lind Handledare: Tobias Schölin Fem nyckelord: Entreprenörskap, utbildning, information- och kunskapskompetens, intentioner Syfte: Syftet med vår uppsats är att analysera entreprenörskap som akademisk hel-tidsutbildning på universitet och högskola. Metod: Uppsatsen är uppbyggd på en abduktiv ansats, i form av en multipel fallstudie bestående av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Det första uppdraget : om studenten som företagare

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anders Larsson; [2007]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; starta eget; företagare; examensarbete;

  Sammanfattning : This is a 20 points graduation thesis, performed at the Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. The main aim of this thesis is to examine what it is like to combine studying with working and starting your own company. Furthermore, I want to be able to convey this knowledge to others. LÄS MER

 3. 3. Helping Hand

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Nilsson; Cathrine Wallmark; [2006]
  Nyckelord :Optimal vägledning; studie- och yrkesvägledning; vuxen; vägledningsbehov; vägledningsmiljö; vägledningsprocess;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats diskuterat och belyst hur den optimala vägledningen skulle kunna se ut. Anledningen till detta är att vi planerar att starta ett eget företag inom vägledning och vi har genom detta examensarbete lagt grunden till en affärsidé kring hur vårt företag i framtiden kan arbeta med studie- och yrkesvägledning. LÄS MER