Sökning: "examensarbete statistik"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade orden examensarbete statistik.

 1. 1. Hantering av deponier i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Filip Lilja; [2024]
  Nyckelord :Deponier; äldre nedlagda deponier; efterbehandling; förorenade områden; MIFO; giftfri miljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Avfallshanteringen har genom tiderna bestått av mycket deponering där allt avfall som uppstod slängdes i naturen utan adekvata skyddsåtgärder, vilket idag utgör förorenade områden. Ett förorenat område kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa och miljö. LÄS MER

 2. 2. TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare : - Inom Elektronisk Word-Of-Mouth

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lorita Maqedonci; Vanesa Voca; [2024]
  Nyckelord :EWOM; positiv negativ WOM; e-handel; OCR; IACM; TikTok; och sociala medier;

  Sammanfattning : Titel: TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare – Inom elektronisk Word-Of-Mouth. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lorita Maqedonci och Vanesa Voca Handledare: Martin Ahlenius Datum: 2024 - Januari Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur recensioner på TikTok påverkar användare genom elektronisk Word-Of-Mouth (eWOM). LÄS MER

 3. 3. Mikroinfluencers och produktengagemang- En kvantitativ undersökning av trovärdighetens påverkan på köpprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ruth Landström; Oscar Syrén; Olle Wallinder; [2024]
  Nyckelord :Influencer marketing; mikroinfluencers; engagemangsnivå; trovärdighet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Mikroinfluencers och produktengagemang: En kvantitativ undersökning av trovärdighetens påverkan på köpprocessen Seminariedatum: 2024-01-10 Ämne/Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ruth Landström, Oscar Syrén, Olle Wallinder Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Influencer marketing, mikroinfluencers, engagemangsnivå, trovärdighet Syfte: Syftet med denna studie är att, genom kvantitativ forskningsmetod, öka förståelsen för vikten av en influencers uppfattade trovärdighet beroende på influencerns storlek och den kommunicerade produktens karaktär. Frågeställning: Är den trovärdighet som mikroinfluencers besitter viktigare för hög- än lågengagemangsprodukter i samtliga steg av köpprocessen? Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket är utformat för att analysera och diskutera, men även acceptera eller förkasta de fem hypoteserna. LÄS MER

 4. 4. KAMPEN OM NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKOR En litteraturstudie om faktorer som påverkar viljan att stanna på sin arbetsplats inom slutenvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Ander; Olivia Åkerman; [2023-06-26]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; arbetsmiljö; från novis till expert; intentionen att stanna; nyutexaminerad sjuksköterska; personalomsättning; samverkan i team; verksamhetsförankrat examensarbete; vårdavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på sjuksköterskor sträcker sig över hela världen, vilket också speglas i aktuell statistik i Sverige. Detta skapar utmaningar i slutenvården, där en internmedicinsk vårdavdelning nu önskar få bättre förståelse för vilka faktorer som motiverar nyutexaminerade sjuksköterskor till att stanna kvar på sin första arbetsplats inom slutenvården. LÄS MER

 5. 5. En beskrivning av kunskapsläget om riskbedömning av organisatorisk och social arbetsmiljö : En intervjustudie med första linjens chefer verksamma på akutmottagningar inom hälso- och sjukvården

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Arbetshälsovetenskap

  Författare :Lizette Janesten; [2023]
  Nyckelord :Work environment; risk assessment; organizational and social work environment; manager; health care sector; demand-control-support model; knowledge; Arbetsmiljö; riskbedömning; organisatorisk och social arbetsmiljö; chef; hälso- och sjukvården; krav-kontroll-stödmodellen; kunskapsläge;

  Sammanfattning : Författare: Lizette Janesten Titel: “En beskrivning av kunskapsläget om riskbedömning av organisatorisk och social arbetsmiljö. En intervjustudie med första linjens chefer verksamma på akutmottagningar inom hälso- och sjukvården”. LÄS MER