Sökning: "examensarbete straffrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden examensarbete straffrätt.

 1. 1. Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; folkrätt; public international law; statsrätt; straffrätt; criminal law; mänskliga rättigheter; offentlig rätt; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. LÄS MER

 2. 2. Den avideologiserade straffrätten - En straffrättsideologisk analys av 2000-talets straffskärpningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristian Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Straffrättsideologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka de straffskärpningar som har genomförts på 2000-talet ur ett straffrättsideologiskt perspektiv. Undersökningen utgår från frågeställningen om straffskärpningarna ger uttryck för ett straffrättsideologiskt trendbrott, och om det går att tala om en avideologisering av straffrätten. LÄS MER

 3. 3. Tillämpningen av utredningsmedverkan i narkotikarelaterade mål - En rättsfallsstudie av underrättspraxis med tillhörande förundersökningsprotokoll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josephine Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; utredningsmedverkan; narkotika; påföljdsbestämning; billighetsskäl; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I april 2015 infördes ett nytt billighetsskäl avseende utredningsmedverkan av egen brottslighet i 29 kap. 5 § första stycket brottsbalken. Paragrafen ger uttryck för gärningsmannens personliga förhållanden och att något som har inträffat efter brottet bör kunna beaktas vid straffmätning och påföljdsval i lindrande riktning. LÄS MER

 4. 4. Till skydd mot skada - En teoretisk systematisering och en praktisk prövning av intresse- och skadebegreppen vid kriminalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Sterner; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Rättsvetenskap; Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Liksom samhällsmedborgarna behöver förhålla sig till straffrätten, bör också staten behöva förhålla sig till densamma genom att ramar uppställs för när straffrätten kan användas. En sådan ram är att kriminalisering får användas för att förhindra att skada uppkommer på ett skyddsintresse. LÄS MER

 5. 5. Den känslosamma förövaren - En diskursanalytisk granskning av fridskränkningsbrotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Therese Ranerup; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; grov kvinnofridskränkning; grov fridskränkning; diskursanalys; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The overall aim of this project has been to analyze how the perpetrator and victim are constructed in the adjudication process of the criminal acts gross violation of integrity and gross violation of a woman’s integrity in Chapter 4, section 4a of the Swedish Penal Code. The sections regarding the criminal act gross violation of integrity will focus on cases concerning heterosexual partner violence where the woman is the perpetrator and the man the victim. LÄS MER