Sökning: "examensarbete straffrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden examensarbete straffrätt.

 1. 1. Pyromaner vs. Mordbrännare - Vem är det egentliga hotet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emily Rasmussen; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Pyromani; Pyromania; Mordbrännare; Mordbrand; Gryningspyromanen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It is burning, the flames have spread to the roof and once again, terror plagues the people of Sweden. Gryningspyromanen has just left the entrance of Bollhusgatan 8 in Ystad and the police are right behind him. This time, the evidence will be sufficient for a conviction. LÄS MER

 2. 2. Att bära eller inte bära slöja, en fri- och rättighet? - En undersökning av slöjförbudet och konstruktionen av den muslimska kvinnan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nora Fatih; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; statsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is inspired by the debate in Sweden today, about whether a ban on veiling should be introduced in the Swedish preschools and elementary schools. With a criminal-law perspective, this essay examines motions filed by political advocates for a ban and evaluates the compatibility of their arguments to Nils Jareborg's and Claes Lernestedt's criminalization principles. LÄS MER

 3. 3. Klandervärda subjekt - En kritisk diskursanalys av hur kvinnor och män konstrueras som tilltalade i rättstillämpningen av egenmäktighet med barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elisabeth Bowen Farsnäs; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; egenmäktighet med barn; diskursanalys; queerteori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker jag hur män och kvinnor konstrueras som tilltalade för brottet egenmäktighet med barn i svensk rättstillämpning. Brottet egenmäktighet med barn kan begås genom att gärningspersonen för bort, gömmer eller vägrar återlämna barnet eller genom att på annat sätt hindra att det återförs till dess vårdnadshavare eller den som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LÄS MER

 4. 4. Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; folkrätt; public international law; statsrätt; straffrätt; criminal law; mänskliga rättigheter; offentlig rätt; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. LÄS MER

 5. 5. Den avideologiserade straffrätten - En straffrättsideologisk analys av 2000-talets straffskärpningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristian Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Straffrättsideologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka de straffskärpningar som har genomförts på 2000-talet ur ett straffrättsideologiskt perspektiv. Undersökningen utgår från frågeställningen om straffskärpningarna ger uttryck för ett straffrättsideologiskt trendbrott, och om det går att tala om en avideologisering av straffrätten. LÄS MER