Sökning: "examensarbete stress förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden examensarbete stress förskollärare.

 1. 1. Att planera för kvalitet : Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Matilda Löfkvist; Emilia Zetterberg Ädel; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Löfkvist, M. & Zetterberg Ädel, E. (2017). Att planera för kvalitet – Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Förskola, stress och didaktiska val : En enkätundersökning av förskollärares upplevelser av stressens närvaro i det dagliga arbetet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Sjögren; [2018]
  Nyckelord :barngruppsstorlek; didaktik; förskola; förskollärare; läroplan; pedagoger; stress;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar förskollärares upplevda stress och hur denna stress eventuellt påverkar de didaktiska valen i förhållande till läroplanens intentioner. Stress i förskolan är ett väl diskuterat ämne via nyhetssammanhang, sociala medier och det är ett problem som kommer växa sig allt större om vi inte gör något åt det. LÄS MER

 3. 3. Se mig! : Jämlik psykosocial hälsa för alla barn och varje barn i förskolan - ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Hultman Anna-Karin; Malin Morgensterns; [2017]
  Nyckelord :Psychosocial health; equality; inclusion; preschool; special education; preschool teachers.; Psykosocial hälsa; jämlikhet; inkludering; förskola; specialpedagogik; förskollärare.;

  Sammanfattning : Denna studie är ett specialpedagogiskt examensarbete med undersökningsområdet jämlik psykosocial hälsa. Syftet är att undersöka hur förskolans verksamhet tillämpar förebyggande insatser för alla barn och varje barn i en inkluderande förskola utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Stress i förskolan : En enkätstudie om pedagogernas syn på stress i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Wannberg; [2012]
  Nyckelord :kindergarten; pedagogue; stress; förskola; pedagoger; stress;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Förskolan är en arbetsplats där stress förekommer i stor utsträckning. Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur stressen visar sig i förskolan och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska stressen.  För att synliggöra detta skapades en enkät som delades ut till 60 pedagoger, spridda på 6 förskolor. LÄS MER

 5. 5. Förskolebarn och stress : Fem förskollärares uppfattningar om barns stress i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Veronica Hanning; Cristina Eriksson; [2010]
  Nyckelord :preschool; prevent; stress; childcare; förskola; förebygga; stress; barnomsorg;

  Sammanfattning : Stress har alltid förekommit hos våra förfäder då var det en instinkt på kamp eller flykt. Men i dag utsätts vi för stress i olika former. Positiv stress är bra för oss, det ger oss energi då vi ställs inför utmaningar som vi klarar av. Negativ stress uppstår när vi ställs inför höga påfrestningar och kontrollen går förlorad. LÄS MER