Sökning: "examensarbete styrdokument"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden examensarbete styrdokument.

 1. 1. Närhet och vila i förskolan : En studie om närhet och vila i uteförskolan i jämförelse med den traditionella

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jonna Paegle; [2020]
  Nyckelord :Attachment; rest; preschool; Närhet; vila; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att jämföra hur förskollärare i utomhusförskolor jämfört med förskollärare i den traditionella förskolan tillfredsställer barnens behov av vila och närhet. Undersökningen sker med hjälp av intervjuer av förskollärare på olika verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogikens utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Andersson; Magnus Levin; [2020]
  Nyckelord :Enkätstudie; Fenomenografi; kvantitativ; NO; Udeskole; Utomhuspedagogik; Utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att utforska och kartlägga mellanstadielärare i naturorienterande (NO) ämnens uppfattningar om fenomenet utomhuspedagogik och dess utmaningar. Det har undersökts med hjälp av kvantitativa metoder genom en enkätundersökning som riktade sig till NO-lärare i mellanstadiet. LÄS MER

 3. 3. Avstämningsmetod för installatörer kopplat till slutkostnadsprognos

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kim Löfgren; Lisa Hannula Virving; [2019]
  Nyckelord :Reconciliation; control documents; calculation; time schedule; Avstämning; styrdokument; kalkyl; tidplan;

  Sammanfattning : This master thesis has mainly been built on interviews with interested parties at Arcona and the installer, Nymans Elektriska, since it was decided to limit the study only to the project Glömstaskolan. The aim of the study is that Arcona should be able to report a more accurate final cost forecast to the client regarding the installer and to simplify the reconciliation for both the construction company and the installer. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteraturens funktion i skolans första årskurser : En studie om skönlitteraturens funktion enligt styrdokument, tidigare forskning och handböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Daniela Svebilius; Josephine Fellman; [2019]
  Nyckelord :skönlitteratur; läsförståelse; literacy; läsutveckling; läsundervisning; läsprocess; läsmotivation; läslust.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen i detta examensarbete är att med hjälp av att samla material från läroplaner, tidigare forskning, handböcker och lärarintervjuer ta reda på vilken funktion skönlitteraturen kan ha i skolans första årskurser. De metoder som används för att nå fram till resultatet är i första hand litteraturundersökning och som en fördjupning av litteraturundersökningens resultat används semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i årskurs 3. LÄS MER

 5. 5. ”Jag skulle säga att trygghet är A och O för lärande” : En studie om trygghetens betydelse för barns lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Agrell; Katarina Bång; [2019]
  Nyckelord :förhållningssätt; förskola; lärande; miljö; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att få ökad kunskap om trygghetens betydelse för barns lärande. I studiens frågeställningar efterfrågas hur personal i förskolan ser på trygghet i relation till lärande, och vilka faktorer som kan påverka barns trygghet. Examensarbetet har förankring i den sociokulturella teorin. LÄS MER