Sökning: "examensarbete svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden examensarbete svenska som andraspråk.

 1. 1. Stöd/anpassningar inom matematikundervisningen. - En studie om hur pedagoger stödjer/anpassar matematikundervisningen för elever med svenska som andraspråk.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fatima Zalaya; Natalie Zivkovic; [2020]
  Nyckelord :Andraspråk; Anpassning; Grundskola; Matematik; Nyanlända; Stöd; Undervisning;

  Sammanfattning : Elever med svenska som andraspråk ökar ständigt i de svenska skolorna vilket leder till att den svenska skolan och lärare ställs inför nya utmaningar och ständigt behöver utvecklas för att kunna bemöta alla elevers olika förutsättningar och behov. Detta examensarbete syftar till att undersöka hur undervisning anpassas och hur man stödjer flerspråkiga elever inom matematiken i den svenska skolan. LÄS MER

 2. 2. FLER SPRÅK I FÖRSKOLAN : Hur kan flerspråkigheten stimuleras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Åman; [2018]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; modersmål; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att studera hur förskollärare kan uppmuntra och stimulera flerspråkiga barns språkutveckling, både angående svenskan som barnets andraspråk, och barnets modersmål. Syftet var att ta reda på hur pedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan kan främja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Jag finns i klassrummet men inte i mitt läromedel : En genus- och queeranalys av tre läromedel i svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Tim Andersson; [2018]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; vuxenutbildningen; läromedel; queer; genus; HBTQ;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete i ämnet Svenska som andraspråk som behandlar genus och heteronormativitet i skolämnet svenska som andraspråks läromedel. Studiens inriktning är mot den grundläggande vuxenutbildningen på Komvux. LÄS MER

 4. 4. Nytt liv, nytt land och nytt språk : - en kvalitativ fallstudie av fem elevers anledningar att läsa svenska som andraspråk på Vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Susanne Holst; [2018]
  Nyckelord :Motivation; attityd; svenska som andraspråk; intervju; psykologisk pedagogik.;

  Sammanfattning : Nytt liv, nytt land och nytt språk. En kvalitativ fallstudie av fem elevers anledningar att läsa svenska som andraspråk på Vuxenutbildningen. Detta examensarbete för ämneslärarexamen undersöker primärt fem andraspråkselevers anledningar att läsa sva på Vuxenutbildningen. LÄS MER

 5. 5. Dyslexi och andraspråksinlärning : En systematisk litteraturstudie om dyslexi och andraspråksinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Simone Verhoek; [2017]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; svenska som andraspråk; dyslexi; dyslexia; second – language learning; över – och underidentifiering;

  Sammanfattning : Sverige eftersträvar en skola för alla. En skola där alla får finnas oavsett kultur, bakgrund eller svårigheter. Att kunna läsa och skriva är viktigt i vårt samhälle, att inte kunna det eller att enbart svagt kunna det genererar problem med att fungera i samhället. LÄS MER