Sökning: "examensarbete systemvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden examensarbete systemvetenskap.

 1. 1. BusinessIntelligence Systems effekter på sjukvården : Utvecklingoch test av modell

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Marcus Lindberg; Joakim Isberg; [2019]
  Nyckelord :Business Intelligence Systems; BIS; Effects; Healthcare; Informatics; ; Business Intelligence Systems; BIS; Effekter; Sjukvård; Informatik; ;

  Sammanfattning : The Swedish   healthcare system today has longer queues than before, low treatment rates   and lack of accessibility, treatment and service. Business Intelligence   System (BIS) purpose is to support organizations and businesses in different   types of decision-making that in turn can make the operations more efficient. LÄS MER

 2. 2. Beslutsstödsystem Uppdragsplanering

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Kent Juhlin; [2015]
  Nyckelord :Decision support; Mission planning; C#; Java; Rule-Based; Case-Based; Beslutsstöd; Uppdragsplanering; C#; Java; Regelbaserat; Erfarenhetsbaserat;

  Sammanfattning : Detta arbete visar, delvis var för sig och delvis i kombination, hur regelbaserat och fallbaserat beslutsstöd kan användas vid uppdragsplanering. Uppdragsplanering utförs med hjälp av Mission Support System (MSS). Uppdragsplanering kräver en hel del arbete och en hel del erfarenhet för att den ska bli bra. LÄS MER

 3. 3. Arbetssimulator med Wii Remote : En guide till utveckling av en simulator

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap; Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap

  Författare :Daniel Gomez Ortega; Henrik Djerf; [2010]
  Nyckelord :simulator; wii; wii remote; blender; xna;

  Sammanfattning : Detta är ett uppsats på D-nivå. I en tidigare kurs, inom vårat program Data- och Systemvetenskap, kom vi på en idé om hur man kan förbättra/komplettera utbildningen av nyanställda som befinner sig i en stressig arbetsplats på företag där det är ett ständigt behov av återanställning av personal. LÄS MER

 4. 4. Interaktivt konsultverktyg -vid utveckling av webbplatser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Leona Radic; Jessica Lund; [2008]
  Nyckelord :kravspecifikation; webbplatser; webbsida; effektivisera kundmöte; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om ett examensarbete utfört åt multimediaföretaget Animero. Det är ett litet företag med åtta anställda som jobbar med olika multimediaproduktioner med fokus på webb- och videoproduktion. LÄS MER

 5. 5. Flash som teknisk handbok

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Peter Björneskog; Marcel Svensson; [2008]
  Nyckelord :handböcker; flash; iframe; asp.net; swep; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Böcker, dagstidningar och lagrad information, t.ex. cd-skivor, fyller inte sin funktion som det självklara valet för en stor del i dagens moderna samhälle där det ska gå fort att få tag i uppdaterad information. Valet för många är Internet, där man kan få tag i aktuell information endast genom att par enkla musklick. LÄS MER