Sökning: "examensarbete tecken som stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden examensarbete tecken som stöd.

 1. 1. TAKK för hela förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Vesna Dugonic; [2020]
  Nyckelord :pedagoger; TAKK; kommunikation; språkutveckling; förskola; tillgänglighet;

  Sammanfattning : AbstractDenna studie handlar om TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), en metod som används i den svenska förskolan för att stimulera barns kommunikation och språkutveckling. Ambitionen med studien är att undersöka TAKK-metoden som komplement till det verbala språket vid kommunikation och språkinlärning. LÄS MER

 2. 2. Hälsostatus hos katter på svenska äldreboenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ida Jonson; [2019]
  Nyckelord :feline; katt; terapi; äldreboende; hälsa; psykiskt; beteende; stress;

  Sammanfattning : Användning av terapidjur är vanligt förekommande inom äldrevården. Idag används katter som terapidjur inom både vård och omsorg för att ge mentalt och socialt stöd. Katt är ett av de vanligaste djuren som bor på äldreboenden och dess närvaro har visat sig bidra med stora hälsoeffekter hos de äldre som t.ex. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Fredriksson; Felicia Granlund; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; modersmål; förhållningssätt; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur förskolepersonal arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling i verksamheten. Detta examensarbete är en kvalitativ studie där vi genomfört åtta semistrukturerade intervjuer med förskolepersonal som arbetar på fyra olika mångkulturella förskolor belägna i två olika kommuner. LÄS MER

 4. 4. Att identifiera och stödja särbegåvade barn i förskolan : En enkätstudie om förskolepedagogers självupplevda kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Karin Bransell; [2017]
  Nyckelord :Barn; Särbegåvning; förskola; identifikation; särskilt stöd; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med presenterat examensarbete är att undersöka förskolepedagogers kunskap om särbegåvade barn. Frågeställningen består av två forskningsfrågor; Hur uppfattar förskolepedagoger sin kunskap om särbegåvade barn? Uppvisar förskolepedagoger tecken på kunskap om särbegåvade barn? För att svara på dessa forskningsfrågor har en enkätundersökning genomförts, som riktat sig till yrkesverksamma förskollärare och barnskötare runt om i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Alternativ och Kompletterande Kommunikation : Förskolepedagogers uppfattningar om syfte, metod och förväntade resultat av tecken- och bildstöd.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierUtbildningsvetenskap

  Författare :Anna Johansson; [2015]
  Nyckelord :AKK; Alternativ och kompletterande kommunikation; förskola; tecken- och bildstöd;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka användningen av tecken- och bildstöd för att stärka barns kommunikation i förskolan. Vad pedagoger har för uppfattningar om syfte, metod och förväntade resultat, med att använda Alternativ och Kompletterande Kommunikation. LÄS MER