Sökning: "examensarbete teknisk fysik"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden examensarbete teknisk fysik.

 1. 1. Passiv ytvågsseismik – Undersökning och praktisk tillämpning av en geofysisk mätmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Teknisk geologi

  Författare :Anna Snellman; [2023]
  Nyckelord :Passiv ytvågsseismik; Rayleighvågor; SPAC; ESPAC; Tornhill; Grevie; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid byggande, sanering av före detta avfallsdeponier eller liknande företag som påverkar marken krävs noggranna markundersökningar för att kunna utföra arbetet så tids- och kostnadseffektivt som möjligt samt för att minimera miljöpåverkan. Sådana markundersökningar sker inte sällan med hjälp av geofysiska mätmetoder, där seismik är en av dem. LÄS MER

 2. 2. Grön ammoniak i Norra Sverige : Konceptstudie kring förutsättningar för grön ammoniakproduktion i Norra Sverige

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Fredrik Hägglund; [2022]
  Nyckelord :Power-to-X; Vätgas; Ammoniak; Kvävgas; PEM; HB-process; CAPEX; OPEX;

  Sammanfattning : Europeiska Unionen presenterade den 8 juni 2020 sin vätgasstrategi i syfte för att minska koldioxidutsläppen. Det unionen vill uppnå med sin vätgasstrategi är att uttnytja konceptet Power-to-X där elektricitet omvandlas till energi. Om elektricitetkällan kommer från förnyelsebar energi kommer grön vätgas produceras. LÄS MER

 3. 3. Batterilagring och dess nytta i elnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Elias Dahl; [2020]
  Nyckelord :batterilagring; elnät; Sverige;

  Sammanfattning : Användningen av förnyelsebara energikällor ökar i samhället och elproduktionen blir allt mer decentraliserad. Detta medför utmaningar för dagens föråldrande elnät då belastningen ökar i takt med ökad urbanisering och fler elkrävande industrier. LÄS MER

 4. 4. Anslutning av hybridfordon somreservkraft till elnätet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Peter Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Hybrid;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en konceptstudie som har genomförts tillsammans med BAE System. Huvudmålet är att ta fram gällande lagkrav samt ett förslag på en teknisk lösning.Den tekniska lösningen ska utvecklas för att kunna använda ett hybridfordon för att kunna verka som reservkraftanläggning. LÄS MER

 5. 5. Anslutning av hybridfordon som reservkraft till elnätet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Peter Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Hybrid; reservkraft;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en konceptstudie som har genomförts tillsammans med BAE System. Huvudmålet är att ta fram gällande lagkrav samt ett förslag på en teknisk lösning. Den tekniska lösningen ska utvecklas för att kunna använda ett hybridfordon för att kunna verka som reservkraftanläggning. LÄS MER