Sökning: "examensarbete teknisk fysik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden examensarbete teknisk fysik.

 1. 1. Batterilagring och dess nytta i elnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Elias Dahl; [2020]
  Nyckelord :batterilagring; elnät; Sverige;

  Sammanfattning : Användningen av förnyelsebara energikällor ökar i samhället och elproduktionen blir allt mer decentraliserad. Detta medför utmaningar för dagens föråldrande elnät då belastningen ökar i takt med ökad urbanisering och fler elkrävande industrier. LÄS MER

 2. 2. Anslutning av hybridfordon somreservkraft till elnätet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Peter Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Hybrid;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en konceptstudie som har genomförts tillsammans med BAE System. Huvudmålet är att ta fram gällande lagkrav samt ett förslag på en teknisk lösning.Den tekniska lösningen ska utvecklas för att kunna använda ett hybridfordon för att kunna verka som reservkraftanläggning. LÄS MER

 3. 3. Anslutning av hybridfordon som reservkraft till elnätet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Peter Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Hybrid; reservkraft;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en konceptstudie som har genomförts tillsammans med BAE System. Huvudmålet är att ta fram gällande lagkrav samt ett förslag på en teknisk lösning. Den tekniska lösningen ska utvecklas för att kunna använda ett hybridfordon för att kunna verka som reservkraftanläggning. LÄS MER

 4. 4. Effektiv förmedling av hållbara godstransporter på väg – Med fokus på kortdistanstransporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk fysik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ida Mexnell; [2017]
  Nyckelord :uppkoppling; affärsmodell; transportförmedlingstjänst; hållbar transport; fyllnadsgrad; nätverkseffekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Godstransporter på väg står för ungefär 7 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp och godstransportarbetet förväntas öka med drygt 65 % till år 2040, delvis till följd av ökad globalisering. Enligt IPCC:s senaste rapport är transportsektorn ett prioriterat område för att begränsa miljöpåverkan och den statliga utredningen om fossilfri fordonstrafik pekar ut minskad användning av fossila bränslen och ökad transporteffektivitet som viktiga åtgärder för ändamålet. LÄS MER

 5. 5. Högtempererad komfortkyla tillämpad för Scania CV AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Gotthardsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts under våren 2016 på uppdrag av Scania Industrial Maintenance AB. Målet med arbetet var att finna en teknisk och ekonomisk lösning för installation av högtempererade komfortkylsystem i Scanias kontorslokaler, anslutna till dagens returledning i fjärrkylanätet. LÄS MER