Sökning: "examensarbete teoretisk fysik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden examensarbete teoretisk fysik.

 1. 1. Simulations of Astrocyte Induction by Transient Overexpression

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Jonas Petersson; [2019]
  Nyckelord :astrocyte; overexpression; sox9; nfia; nfib; n-cor; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Astrocytes are one of the most common types of cells found in the central nervous system, and they play an important supportive role for neurons and other brain cells. In order to obtain astrocytes for medical or experimental purposes, some protocols enable the production of astrocytes from stem cells, but it is of interest to be able to produce astrocytes from fibroblasts, a cell type found in the skin. LÄS MER

 2. 2. Lösning för tillbakarinning av olja i hydrauliskt drivsystem

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johan Meijer; [2018]
  Nyckelord :Hydraulik; Bosch; Rexroth; Mellansel;

  Sammanfattning : Bosch Rexroth i Mellansel, Sverige arbetar med utveckling, förbättring och tillverkning av Hägglunds hydrauliska drivsystem. I ett drivsystem ingår drivenhet och hydraulmotor. I drivenheten används en kompletterande tillämpning vid namn ID 123 som används när höjdskillnaden mellan hydraulmotor och drivenhet överstiger tio meter. LÄS MER

 3. 3. Energieffektiviseringens påverkan på fastighetsägare och hyresgäster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Rikard Falk; Marcus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :energy efficiency; energieffektivisering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har energieffektiviserande åtgärders påverkan på hyresgäster och fastighetsägare undersökts. Syftet var att sätta sig in i de boendes situation och få en bättre förståelse för deras upplevelse av inomhusklimat och komfort. Därav skulle fastighetsägarens och hyresgästens gemensamma vinning kunna ses. LÄS MER

 4. 4. Minskade ställtider och enklare reglering av borstmaskin. : Utveckling av borstmaskin vid Barilla Sverige AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Tommy Larsson; [2017]
  Nyckelord :ställtider; ställtid; borstmaskin; Barilla; Camatec; Produktutveckling; Utveckling; Maskinkonstruktion; maskinkonstruktion; Karlstads universitet; konstruktion; maskin;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete på 22,5 hp för högskoleingenjörer i innovationsteknik och design. Arbete tilldelades av Camatec Industriteknik AB i samarbete med Barilla Sverige AB. Projektet gick ut på att utveckla regleringsmöjligheterna för en av Barillas borststationer som borstar bort överflödigt mjöl från brödkakorna efter bakning. LÄS MER

 5. 5. Ackumulering av tappvarmvatten och andra metoder för effektutjämning av fjärrvärme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tobias Danielsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då medvetenheten kring ekonomiska och miljömässiga aspekter av vår energiförbrukning ökat har även fjärrvärmeleverantörerna arbetat med att anpassa sig efter detta, något som lett till förändringar i bland annat prismodeller och tankesätt kring hur leverantörerna kan hjälpa sina kunder. I dag läggs ett större fokus på att hjälpa kunderna hitta en helhetslösning och kunderna ges också en större frihet att själva bestämma hur och när energi- och effektbesparingar kan göras. LÄS MER