Sökning: "examensarbete tidsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden examensarbete tidsplan.

 1. 1. Energieffektivisering av Limatvätten AB : Värmeåtervinning från manglar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Faisa Abdi; Muse Farah; [2018]
  Nyckelord :Energy efficiency; ironers; waste heat; surplus heat; moisture content; heat recovery; aquavent.; Energieffektivisering; manglar; spillvärme; överskottsvärme; fukthalt; värmeåtervinning; aquavent.;

  Sammanfattning : Energieffektivisering är intressant för alla industrier, eftersom det handlar om minskning av både energianvändning och kostnad. Syftet med detta examensarbete är att analysera potentiell energiåtervinning av spillvärme från en mangel vid Limatvätten AB. Limatvätten AB är en stor och modern tvätterianläggning. LÄS MER

 2. 2. Espressomaskin för ökad kommunikation mellan barista och kund : Ett sätt att visa det fina hantverket

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Niklas Schön; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företaget 3TEMP AB från Arvika har en vision att ta fram en egen typ av en espressomaskin med hjälp av sin patenterade teknik. Deras vision bygger på en maskin som skall vara mindre och smidigare än dagens maskiner samtidigt som den ökar kontakten mellan barista och kund. LÄS MER

 3. 3. M-kit : Ett produktutvecklingsarbete för monteringen av Anybus CompactCom

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Eleonore Glebe; Frida Nittfors; [2016]
  Nyckelord :Monteringskit;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna rapport avser ett examensarbete på kandidatnivå i Produktutveckling och innovationsledning och har genomförts på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet har utförts i projektform under höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Projektet avser konstruktion och produktutveckling. LÄS MER

 4. 4. Nödbogseringsmanual M/S Calmare Nyckel

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Andreas Sundström; Simon Westberg; [2011]
  Nyckelord :Emergency Towing Manual; Nödbogsering;

  Sammanfattning : Vår målsättning med detta examensarbete var att ta fram en nödbogseringsmanual till skolfartyget Calmare Nyckel. Denna skulle vara helt i enlighet med de regler och riktlinjer som fanns tillgängliga och underlätta beslutsfattandet för besättningen i situationer som kräver nödbogsering. LÄS MER

 5. 5. FRAMTAGNING AV UTRUSTNING FÖR FLÖDESKALIBRERING AV BRÄNNARE TILL GASTURBIN SGT-750

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Akademin för naturvetenskap och teknik

  Författare :Billy Eriksson; Magnus Wide; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts på avdelningen Mätteknik & Teknologi (REI) på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång. Målet med arbetet var att konstruera och designa en ny utrustning för kalibrering av brännarna till gasturbinen SGT-750. LÄS MER