Sökning: "examensarbete träd"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden examensarbete träd.

 1. 1. En metodstudie för lägre andel avverkningssprickor

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Emil Andersson; [2023]
  Nyckelord :kapsprickor; sågutbytesförlust; fällsprickor;

  Sammanfattning : Denna undersökning är ett examensarbete gjort vid SLU, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Syftet med undersökningen var att hitta och definiera arbetsmetoder, tekniska hjälpmedel och rutiner som påverkar andelen avverkningssprickor i sågtimret. Undersökningen är begränsad till stora och mellanstora skördare i slutavverkning. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Excess Heat Driven Carbon Capture Integrated at a Swedish Pulp Mill

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Frida Nilsson; [2023]
  Nyckelord :CCS; BECCS; pulp and paper industry; pulp mill; excess heat; MEA; HPC; AMP; DMSO; chemical engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the atmospheric carbon dioxide keeps increasing, bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) is getting increased attention as a measure to reduce the emissions of carbon dioxide. It is especially interesting in Sweden where the extensive paper and pulp industry constitutes point sources of biogenic carbon dioxide. LÄS MER

 3. 3. Carbon Capture for Biomass Combustion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Anders Amundsson; [2023]
  Nyckelord :beccs; ccs; carbon capture; AMP DMSO; amine absorption; heat integration; chemical engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to limit global warming, bioenergy carbon capture and storage (BECCS) technologies are getting increased attention. To meet emission scenarios, an estimated 4000 carbon capture plants are expected to be required by 2030, indicating that progress in carbon capture and storage (CCS) deployment is currently lagging behind expectation. LÄS MER

 4. 4. Precisions- och tidsstudie av höjdmätare på stående skog

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Gustav Georgsson; Jesper Ottosson; [2022]
  Nyckelord :höjdmätare; skogsuppskattning; precision;

  Sammanfattning : Skogsmästarstudenter på SLU har i sitt examensarbete studerat och jämfört precisionen samt tidsåtgången mellan tre olika höjdmätare. Ett träds höjd används vid flera olika sammanhang, exempelvis används trädets höjd som en komponent vid beräkning av trädets biomassa. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning av Sandskogsvägen 3 : en rumslig utformning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Tostrup; [2022]
  Nyckelord :gestaltning; rumslighet; rum; rumsskapande; växter; torr ståndort; sandjord; trädgårdsdesign design;

  Sammanfattning : En trädgård kan ofta verka kal och otrygg, sakna estetiska element och vara alldeles för öppen till omgivningen. Mina egna tankar angående en trädgård är att den ska vara ens egen privata oas där trygghet är en viktig känsla som ska finnas hos en när man vistas där. LÄS MER