Sökning: "examensarbete träning"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden examensarbete träning.

 1. 1. Baljväxter i skolmåltider?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Erika Dahlberg; Elizabeth Getachew; Aling Persson; [2020-11-09]
  Nyckelord :Acceptans; baljväxter; hälsa; hållbarhet; sensorik;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 68 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 2. 2. Pushing the boundary of Semantic Image Segmentation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Shipra Jain; [2020]
  Nyckelord :Deep Learning; computer vision; semantic segmentation; metric learning; contrastive learning; Djup lärning; datorsyn; semantisk segmentering; metrisk inlärning; kontrastivt lärande;

  Sammanfattning : The state-of-the-art object detection and image classification methods can perform impressively on more than 9k classes. In contrast, the number of classes in semantic segmentation datasets are fairly limited. This is not surprising , when the restrictions caused by the lack of labeled data and high computation demand are considered. LÄS MER

 3. 3. Detecting Synthetic Images of Faces using Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Sabel; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Significant progress has been made within human face synthesis due to recent advances in generative adversarial networks. These networks can be used to generate credible high-quality images of faces not belonging to real people, which is something that could be exploited by malicious actors. LÄS MER

 4. 4. Prevalens av frånskjutsasymmetri hos unghästar samt hästar som tävlar svår klass i hoppning och dressyr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Söderström; [2020]
  Nyckelord :Häst; rörelseasymmetri; frånskjutshälta; objektiv rörelseanalys; unghästar; elithästar;

  Sammanfattning : Ortopediska problem, som ger upphov till hälta är den vanligaste orsaken till att hästar besöker veterinär och den största anledningen till att sporthästar tvingas avsluta sin tävlingskarriär tidigare än planerat. Ortopediska skador är således ett stort problem både för hästars välfärd men även ekonomiskt för ryttare och hästägare. LÄS MER

 5. 5. Hyperparameter Optimization for Convolutional Neural Networks

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Clément Gousseau; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Training algorithms for artificial neural networks depend on parameters called the hyperparameters. They can have a strong influence on the trained model but are often chosen manually with trial and error experiments. LÄS MER