Sökning: "examensarbete värmepumpar"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden examensarbete värmepumpar.

 1. 1. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 2. 2. Lokala energisystem med förnybar och återvunnen energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Lokala energisystem; värmepump; solceller; batterier; vätgaslager; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av projektet R:ekobyn, med sidoprojektet R:energi, som har syftet att utveckla hållbara energisystemlösningar till ett 40-tal nya bostäder i Röstånga. Examensarbetet är uppbyggt kring en fallstudie där fyra olika förslag på energisystem utvärderas och jämförs, med anseende på självförsörjandegrad, klimatpåverkan och kostnader. LÄS MER

 3. 3. Economic MPC for a Flemish household with PV and a heat pump

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Vicenc Calduch Jornet; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The energy consumption of the building sector accounts for 40% of the global use, most ofwhich are employed for Heating, Ventilation, and Air-Conditioning, together with WaterHeating. In 2016, the European residential sector represented 25.4% of the final energyconsumption with households using up to 80% of it to meet the heating demands. LÄS MER

 4. 4. Utilizing Privately Owned Flexibilities in the German Distribution System : Technical and Regulatory Framework

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nahal Tamadon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master’s thesis project aims to define the technical and regulatory framework of asystem flexibility service utilizing distributed flexibilities connected to the low-voltage (LV)level. The flexibility service outlined here is local balancing, with the purpose of increasing theload-generation balance in LV networks using thermostatically controlled loads and ElectricalEnergy Storage (EES) devices. LÄS MER

 5. 5. Applikationer med värmepumpar : En jämförelse mellan bergvärme- och luft/vattenvärmepumpar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Victor Olsson; [2016]
  Nyckelord :Värmepumpar; bergvärme; luftvärme; dimensionering av värmekälla;

  Sammanfattning : Uppdragsgivaren för detta examensarbete saknade underlag till jämförelser mellan bergvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar vid två unika projekt. Arbetet ska ge en uppdaterad bild av skillnaderna i drift och ekonomi mellan värmepumparna inför aktuella och framtida beslutstaganden vid projektering av tillämpningar med sådana. LÄS MER