Sökning: "examensarbete växthus"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden examensarbete växthus.

 1. 1. Fritidsknuten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Moa Svensson; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : 2013 beslutades att Fritidsbadet i Ystad var i för dåligt skick för att fortsätta vara badhus och kommunen valde därför att permanent stänga badet. Samma år utlystes en markanvisningstävling för byggnaden med målsättning att hitta en ny användning för Fritidsbadet som funnits sedan 1961. LÄS MER

 2. 2. ETT GESTALTNINGSFÖRSLAG FÖR NYA BOSTÄDER GENOM VERTIKAL FÖRTÄTNING : Utifrån lämplighetsanalys för vertikal förtätning, gestaltningspriciper samt plats- och mikroklimatsanalyser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Niklas Soldemyr; Andreas Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :Urban microclimate; Vertical densification; Rooftop architecture; Apartments addition; Våningspåbyggnad; Urbant mikroklimat; Arkitektur; Bostäder;

  Sammanfattning : Den befolkningstillväxt som sker idag skapar utmaningar för det befintliga bostadsbeståndet och vår bostadsförsörjning. För att klara tillväxten bygger vi våra städer tätare och högre vilket skapar både möjligheter och utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Deponigas - Mätmetoder för utsläpp och passiva gashanteringssystem. Med fältstudie på tre äldre nedlagda deponier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem; Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI)

  Författare :Ida Arvidsson; [2016]
  Nyckelord :Deponigas; metanoxidation; passiv deponigashantering; metanutsläpp; fluxbox; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Landfill gas is produced in all landfills containing organic material. Landfill gas consists of mainly methane and carbon dioxide. Methane is a potent greenhouse gas which can be explosive and inflammable. Landfill gas can be collected and used as fuel, for instant for heating. LÄS MER

 4. 4. Is it possible to find a method that shows a correspondence between a known mutation and the phenotype in barley wax less mutants?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Lovisa Kjellén; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The wax on the stem and leafs of the barley (Hordeum vulgare L.) plant has a protective function and is produced by the cells on the plant's outer surfaces. There are several available barley mutants where the wax production has been stopped. Four mutants are the single-site mutants cer-c. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av ett småskaligt säsongsvärmelager till uppvärmning av ett växthus

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Daniel Svensson; [2016]
  Nyckelord :värmelager; marklager; säsongsvärmelager; solfångare; solenergi; växthus;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder om det är möjligt att värma upp en planerad växthusutbyggnad av en 1,5-plans villa i Skåre utanför Karlstad. Uppvärmningen av växthuset ska ske enbart med värme från ett säsongsvärmelager, i form av ett markvärmelager. Värmelagret ska värmas upp med hjälp av solfångare som placeras på husets tak. LÄS MER