Sökning: "examensarbete vård och omsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden examensarbete vård och omsorg.

 1. 1. Hemtjänsten i Växjö kommun : En fallstudie om personal- och ruttplanering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristoffer Nählstedt; Martin Norén; [2017]
  Nyckelord :Home care; elder care; time spent with the elder; planning; process planning; process mapping; route planning; forecasting.; Hemtjänst; äldreomsorg; kontinuitet; brukartid; planering; planeringsprocesser; processkartläggning; ruttplanering; prognostisering.;

  Sammanfattning : Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE19E, VT17 Författare: Martin Norén och Kristoffer Nählstedt Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Titel: Hemtjänsten i Växjö kommun - En fallstudie om personal- och ruttplanering Bakgrund: Boendeformen särskilt boende har minskat påtagligt de senaste åren och förväntas minska ytterligare i framtiden. Samtidigt ökar andelen äldre som är i behov av vård och omsorg. LÄS MER

 2. 2. Det värsta som kan hända : en studie om lex Maria-anmälda felexpedieringar på svenska apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fredrik Åberg; [2017]
  Nyckelord :pharmacy; dispensing error; prescribing error; patient safety; apotek; felexpediering; lex maria; IVO; förskrivarfel; patientsäkerhet; vårdskada;

  Sammanfattning : Det har gjorts forskning kring felexpedieringar på apotek, om deras typer, bakomliggande orsaker och potentiella åtgärder mot dem. En svensk författning, kallad lex Maria, säger att alla händelser som orsakat eller hade kunnat orsaka allvarliga vårdskador skall utredas av vårdgivaren och anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors syn på hur de kan stödja närstående till patienter i behov av palliativ vård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Henric Berg; Patrick Hallberg; [2017]
  Nyckelord :Support; Nursing; Palliative; Qualitative; Relative;

  Sammanfattning : I palliativ vård ingår det i sjuksköterskans ansvarsområde att ge stöd till den döendes närstående. Denna typ av vård är vanligt förekommande för många sjuksköterskor. Studien beskriver sjuksköterskors syn på hur stödet till närstående kan se ut. LÄS MER

 4. 4. Hållbart samhällsbyggande : En studie av hur digital infrastruktur kan bidra till hållbar samhällsutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Shwan Najmadin Shaker; [2017]
  Nyckelord :Sustainable development; ecological sustainability; economic sustainability; social sustainability; high-speed broadband; IT infrastructure; fiber optic; Hållbar utveckling; ekologisk hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; social hållbarhet; höghastighetsbredband; IT-infrastruktur; fiberoptik;

  Sammanfattning : För att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle krävs ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. Ett sätt att uppnå hållbarhet är genom digitalisering, men detta förutsätter att det finns robust och framtidssäker infrastruktur. LÄS MER

 5. 5. Kontroll av skötseln samt skötselplanerna för naturreservaten Linnebjer och Fågelsångsdalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Sara Olsson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the two nature reserves Fågelsångsdalen and Linnebjer are being maintained. Fågelsångsdalen has 16 different management areas whereas Linnebjer has 12. My observations for each of these areas took place out in the field with the help of each management plan and a map of the area. LÄS MER