Sökning: "examensarbete va"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden examensarbete va.

 1. 1. Klimatkalkyler inom vatten- och avloppsbranschen - En analys av hur klimatkalkyler kan bli en rutin i nyanläggningsprojekt för vatten- och avloppsledningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Hanna Barkevall; Olivia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :klimatkalkyl; livscykelanalys; vatten och avlopp; ledningsprojekt; anläggningsarbete; klimatberäkning; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur vatten- och avloppsbranschen (VA-branschen), i relation till övrig bygg- och anläggningssektor, arbetar med klimatkalkyler idag. Detta har gjorts för att identifiera vilka som är de grundläggande förutsättningarna som krävs för att klimatkalkyler ska bli en rutin i nyanläggningsprojekt för VA-ledningsnät och vad VA-branschen behöver utveckla utifrån branschens förutsättningar idag. LÄS MER

 2. 2. Men, va? Hon kan inte ha autism! : En systematisk forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ahlm Ekholm Linda; [2022]
  Nyckelord :Adaptiv förmåga; autism; flickor; kamouflage; kännetecken;

  Sammanfattning : Ahlm Ekholm, Linda (2022). Men va? Hon kan inte ha autism! En systematisk forskningsöversikt. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Exploring Flow Cytometry for Monitoring of Microbial Water Quality During Maintenance of Drinking Water Pipes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Måns Zamore; [2021]
  Nyckelord :flow cytometry; microbiology; drinking water; applied microbiology; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Faster methods of analysing microbial drinking water quality after pipe breaks or new pipe installations would have beneficial implications. This thesis investigates the use of flow cytometry and cultivation-based techniques in connection to maintenance works, and how flow cytometry can aid in the decision-making around putting drinking water pipes in operation. LÄS MER

 4. 4. Avsaltning utanför kommunalt verksamhetsområde för allmänt VA

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Klaudia Bujak; [2020]
  Nyckelord :Desalination; water law; Baltic Sea; drinking water; desalination technologies; Avsaltning; vattenjuridik; Östersjön; dricksvatten; avsaltningstekniker;

  Sammanfattning : Sverige har generellt god tillgång till vatten, dock varierar vattentillgången och vattenanvändningen inom olika områden runtom i landet och lokala vattenbrister kan förekomma. Vattenbristen drabbar i första hand befolkning med enskild vattenförsörjning som får dricksvatten från enskilda vattentäkter, vanligen grundvattenbrunnar. LÄS MER

 5. 5. PROJEKTERINGSÖVERSYN PÅ NCC I UMEÅ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Olofsson Simon; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the design phase of a building and construction project, blueprints are reviewed. This can be done in slightly different ways, which can also give different consequences for the involved tasks or increased costs for the company if faults were not noticed in time before the next stage of the construction process. LÄS MER