Sökning: "examensarbete vatten och avlopp"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden examensarbete vatten och avlopp.

 1. 1. Beräkningsverktyg till strategisk planering av framtidens ledningsbundna infrastruktur : Utveckling av modell för LCC- och LCA-analyser av ledningsbunden infrastruktur

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Filip Bergman; Niklas Olsson; [2017]
  Nyckelord :LCA; LCC; Subsurface infrastructure; Culvert; Modeling; Monte-carlo; Urban planning; Ledningsbunden infrastruktur; Kulvert; Livscykelanalys; Modellering;

  Sammanfattning : En ny lag kring hållbarhetsredovisning för företag med samhällsbärande verksamhet innebär att företagen behöver rikta ett större fokus på hållbarhet och därmed minska miljöpåverkan. För att öka hållbarheten och medvetenheten kring vilka kostnader och vilken miljöpåverkan företagets aktiviteter leder till kan ett livscykelperspektiv leda till ökad kunskap och förståelse. LÄS MER

 2. 2. HUR ESKILSTUNA STRÄNGNÄS ENERGI OCH MILJÖ ARBETAR MED UTVECKLING, IMPLEMENTERING OCH UPPFÖLJNING : EN JÄMFÖRANDE STUDIE MELLAN TEORI OCH PRAKTIK I DE OLIKA FASERNA: ETT EXAMENSARBETE.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hampus Larsson; Lukas Thermaenius; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thinking that a company needs to evolve itself isn’t a new thing, but has become more prominent these last few years due to the increase in information sharing and the evolving technology. This has put more pressure on companies to continuously evolve themselves and their services or products. LÄS MER

 3. 3. Beredning av landsbygdsnät Restenäs-Andorra i Uddevalla kommun

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Magdalena Beyrouti; Patrik Larsson; [2016]
  Nyckelord :network; planning; dimensions; electric distribution; reliability; ledningsnät; planering; dimensionering; eldistribution; driftssäkerhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur ett beredningsarbete genomförs från avtal och tillståndssökning till nätplanering och dimensionering av ett landsbygdsnät. Kraven på bra driftsäkerhet ökar eftersom elanvändning är en såpass viktig del av vårt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Fritids- eller permanentbostad? - vid fördelning av andelstal i en gemensamhetsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Julia Källquist; [2016]
  Nyckelord :tonkilometermetoden; fritidsbostad; permanentbostad; fastighetstaxering; anläggningslagen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : At an ordinance of community facilities in Sweden it is sometimes necessary to consider the difference between the two accommodation arrangements, permanent- or secondary accommodation. The reason for this is to make the costs, for construction, operation and maintenance, financially equal for the participating part-owners. LÄS MER

 5. 5. Halmhus #1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Malin Nylander; Jose Antonio Paredes Estrada; [2016]
  Nyckelord :hantverk; byggande; arkitektbyggare; utforskande arkitektur; traditionella byggmaterial; straw bale architecture; halmbalshus; bärande halmbalsväggar; load-bearing straw bale construction; clay plaster; lerbyggande; självbyggeri; ekologiskt byggande; experimenthus; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete har handlat om att uppleva byggandet. Vi har helt själva, med enstaka hjälp av vänner och familj, och med begränsade ekonomiska medel, uppfört ett 20 kvm stort hus intill Arkitektskolan i Lund. LÄS MER