Sökning: "examensarbete vattenfall"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden examensarbete vattenfall.

 1. 1. Implementation of battery energy storage systems in the Swedish electrical infrastructure

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Gustav Arnberg; [2022]
  Nyckelord :Battery energy storage systems; BESS; Li-ion batteries; Frequency regulation; Business case; Implementation of battery energy storage systems; Swedish electrical infrastructure; BESS; Li-jon batterier; Frekvensreglering; Affärsfall; Implementering av batterilagringssystem; Svensk elinfrastruktur;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder den tekniska och ekonomiska passbarheten av batterilagringssystem (BESS) inom den svenska el infrastrukturen. Syftet är att konstruera tre olika affärsfall för att representera den tekniska och den ekonomiska passbarheten av BESS inom den svenska el infrastrukturen, specifikt med uppkoppling mot distributionsnätverket på den regionala nivån, 6 kilovolt till 132 kilovolt (kV). LÄS MER

 2. 2. Utökad användning av termografering för en förstärkt driftklarhetsverifiering

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Fekria Bouchta; Anoara Chowdhury; [2022]
  Nyckelord :Infrared; thermography; sprinkler system; safety; maintenance; main components; Infraröd; termografi; sprinklersystem; säkerhet; underhåll; huvudkomponenter;

  Sammanfattning : Vattenfall AB är ett europeiskt energiföretag som strävar efter att bli fossilfria och investerar i att öka andelen energiproduktion med låg koldioxidutsläpp. Företaget äger kärnkraftverk i Ringhals där de producerar stora mängder fossilfri el. LÄS MER

 3. 3. The Practice of Corporate Entrepreneurship : Case study of Energy and Automotive Company

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Dini Bonafitria; Nurfitriana Tri Utami; [2022]
  Nyckelord :corporate entrepreneurship; corporate venture; development stages; critical success factor; Entreprenörskap inom företag; företagssatsning; utvecklingsstadier; kritiska framgångsfaktor;

  Sammanfattning : This thesis has the main purpose of uncovering the stages and success-failure factors to implement corporate entrepreneurship in energy and automotive companies. The goal is driven by the implication that not understanding the process and factors to be considered can result in the failure of new business development. LÄS MER

 4. 4. Numerisk modellering av deformationer och portryck i en experimentdamm : Jämförelse mellan in-situmätningar och FE-simuleringar i PLAXIS 2D

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Adam Sjödin; [2021]
  Nyckelord :Fully-coupled flow deformation; Embankment dam; Hardening Soil; Unsaturated conditions; Optimisation; PLAXIS; SoilTest; Triaxial test; van Genuchten; Soil-water characteristic curve; Soil-water retention curve; Saturation; Flödes-deformationsanalys; Fyllningsdamm; Hardening Soil; Omättade förhållanden; Optimering; PLAXIS; SoilTest; Triaxialförsök; van Genuchten; Vattenbindningskurva; Vattenmättnad;

  Sammanfattning : Under hösten 2019 har Vattenfall Research & Development byggt en experimentell jordfyllningsdamm i Älvkarleby med dimensionerna 20x15x4 meter. Delar av experimentdammen är konventionellt konstruerade och har installerats med geoteknisk utrustning som utgörs av bland annat inklinometrar och portrycksgivare. LÄS MER

 5. 5. Småskalig elproduktion : Förstudie på hur ett bostadshus kan bli mer självförsörjande och utvinna energi från sol och vind.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Oskar Lenner; [2020]
  Nyckelord :Solar cells; Battery storage; Energy optimization; Wind power; Solceller; Batterilagring; Energioptimering; Vindkraft;

  Sammanfattning :  I detta examensarbete har syftet varit att undersöka hur man kan minska behovet av att behöva köpa energi till en fastighet med tillhörande byggnader. Fokus har legat på att producera nog med energi för att täcka fastighetsägarnas konsumtion av el. Projektet har även berört energioptimeringsåtgärder av enklare slag. LÄS MER