Sökning: "examensarbete ventilation"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden examensarbete ventilation.

 1. 1. Optimering av underhållssystem för luftkvalitet i Hamreskolan

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Maryam Askar; Davide Svärdelid Fichera; [2022]
  Nyckelord :Internet of Things IoT ; SCADA; Air Quality; Indoor Air Quality; Optimization; Industry 4.0; Smart City; Artificial Intelligence AI ; Machine Learning ML ; Wireless Sensors; Cloud Storage; Cloud Computing; Edge Computing; Cyber Security; EAM system; CMMS system.; Internet of Things IoT ; SCADA; Luftkvalitet; Inomhus luftkvalitet; Optimering; Industri 4.0; Smart City; Artificiell intelligens AI ; Machine Learning ML ; Trådlösa givare; Cloud Storage; Cloud Computing; Edge Computing; Cybersäkerhet; EAM-system; CMMS-system.;

  Sammanfattning : Teknik och fastighetsförvaltningen är en förvaltning inom Västerås stad som ansvarar för byggandet av Västerås stad. Förvaltningen är intresserad av att få en bredare kunskap om optimering av underhållssystem för luftkvalitet och hur det skulle leda till energibesparing. LÄS MER

 2. 2. ENERGIBERÄKNINGARS TRÄFFSÄKERHET : EN STUDIE AV SVENSKA MILJÖCERTIFIERADE FLERBOSTADSHUS

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Malin Danielsson; Susanne Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :Energy calculation; Energy use; Environmental certificate; Heating energy; Hot water energy; Real estate energy; Residential buildings; Energiberäkning; Energianvändning; Fastighetsenergi; Flerbostadshus; Miljöcertifiering; Miljöbyggnad; Uppvärmningsenergi; Varmvattensenergi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete gjordes i samarbete med Riksbyggen där träffsäkerheten hos energiberäkningar i Miljöbyggnad studerades. Beräkningarna för den kommande energianvändningen jämfördes med mätningarna när byggnaden är i bruk. Vi ställde oss frågan om betygen i Miljöbyggnad påverkades av en avvikande energianvändning. LÄS MER

 3. 3. Kan tilläggsbehandling med melatonin förbättra prognosen för patienter med COVID-19? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Djerf; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Sars-CoV-2; coronavirus; melatonin; tilläggsbehandling;

  Sammanfattning : Introduktion. Coronavirus disease 19 (COVID-19) är en virussjukdom som orsakar mild till allvarlig respiratorisk sjukdom, med symtom som andnöd, feber, hosta och trötthet. Risken att bli allvarligt sjuk är hög, med risk för komplikationer som sepsis, tromboembolismer och lungpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ventilationssystem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Simon Wessling; Filip Kellerman; [2022]
  Nyckelord :ventilation; examensarbete; Kellerman; Wessling; Razorback Engineering AB; Malmö universitet; ex-arbete; Produktutveckling och design;

  Sammanfattning : A company by the name Razorback has a room with two vacuum pumps. This room gets uncomfortably hot on work days, while another room does not have any heating system at all. The purpose of this project is to contain the excess heat and ventilate it to the cold room. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering av ett flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Marcus Nyman; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivisering; energieffektivisera; flerbostadshus; byggnad; Vännäs; examensarbete; högskoleingenjör; energiteknik;

  Sammanfattning : Energianvändningen i världen ökar ständigt för varje år. Detta har med att befolkningen på jorden ökar men även att en energiomställning pågår vilket betyder att fler delar av ens vardag blir elektrifierad. LÄS MER