Sökning: "examensarbete vindkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden examensarbete vindkraft.

 1. 1. Competitiveness in Power System Frequency Regulation Markets : Competitive analysis of the FCR-D up regulation market in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Yu-Hsuan Li; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The growing share of weather-dependent power generation in the Swedish power system is challenging the stability of the whole system. Therefore, the need to increase system flexibility by frequency regulation reserves is enlarged. Nowadays, the reserves are mainly supplied by Hydropower. LÄS MER

 2. 2. Modeling the impact of variable renewable energy sources penetration on supply-demand balance : Analysis of France from 2021 to 2025

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :RAFAEL DE LEON; [2021]
  Nyckelord :Variable renewable energy sources; Supply-demand balance; Load factor; Production; Prices signals; Loss of load duration LOLD ; Margin; Nuclear power flexibility; Optimization; Variabla förnybara energikällor; balans mellan utbud och efterfrågan; belastningsfaktor; produktion; prissignaler; förlust av lasttid LOLD ; marginal; kärnkraftsflexibilitet; optimering;

  Sammanfattning : France is planning a strong development of solar photovoltaics (PV) and wind power in the medium term disrupting the power system. This Master Thesis analyzes the impacts of variable renewable energy production on the supply-demand balance from 2021 to 2025 in France. The model used relies on a dynamic programming method. LÄS MER

 3. 3. Energy Usage of Smart Wayside Object Controllers : An investigation and theoretical implementation of feasible energy storage and energy harvesting technologies in connection to a railway system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alexandra Jerresand; Micaela Diamant; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With climate change threatening life, countries worldwide have united to limit the damages generated by humanity to the world. For a sustainable future, it will be essential to utilise energy in more ecient ways. Energy harvesting in the form of renewable resources and innovative solutions for industries are some answers to an improved tomorrow. LÄS MER

 4. 4. Hållbar energi till mobila hem vintertid : Ett koncept för hållbar energiutvinning, utvald med analytisk metodik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hampus Deljerud; [2021]
  Nyckelord :Energi; mobila hem; fritidsfordon; husbil; husvagn; off-grid; vintertid; solceller; solpaneler; PV; TEG; termoelektriska generatorer; vindkraft;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts som examinerande moment i kursen: examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12, 22,5 hp. Projektet inleddes och utfördes av Hampus Deljerud med hjälp av Invencon AB. Handledare på universitetet var Monica Jakobsson, och examinator i kursen var professor Leo de Vin. LÄS MER

 5. 5. Småskalig elproduktion : Förstudie på hur ett bostadshus kan bli mer självförsörjande och utvinna energi från sol och vind.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Oskar Lenner; [2020]
  Nyckelord :Solar cells; Battery storage; Energy optimization; Wind power; Solceller; Batterilagring; Energioptimering; Vindkraft;

  Sammanfattning :  I detta examensarbete har syftet varit att undersöka hur man kan minska behovet av att behöva köpa energi till en fastighet med tillhörande byggnader. Fokus har legat på att producera nog med energi för att täcka fastighetsägarnas konsumtion av el. Projektet har även berört energioptimeringsåtgärder av enklare slag. LÄS MER