Sökning: "examensarbete vindkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden examensarbete vindkraft.

 1. 1. Småskalig elproduktion : Förstudie på hur ett bostadshus kan bli mer självförsörjande och utvinna energi från sol och vind.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Oskar Lenner; [2020]
  Nyckelord :Solar cells; Battery storage; Energy optimization; Wind power; Solceller; Batterilagring; Energioptimering; Vindkraft;

  Sammanfattning :  I detta examensarbete har syftet varit att undersöka hur man kan minska behovet av att behöva köpa energi till en fastighet med tillhörande byggnader. Fokus har legat på att producera nog med energi för att täcka fastighetsägarnas konsumtion av el. Projektet har även berört energioptimeringsåtgärder av enklare slag. LÄS MER

 2. 2. Optimization of a Combined Heat and Power Plant for the Future Electricity Market : A case study conducted at Söderenergi AB

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Linnéa Karkulahti; Monika Mizgalewicz; [2020]
  Nyckelord :energy; CHP; electricity prices; modeling; BoFiT; optimization; energi; kraftvärmeverk; elpriser; modellering; BoFiT; optimering;

  Sammanfattning : The Swedish energy system is changing and two major events that are taking place are the phase out of nuclear power and the increase of wind power. The associated changes affect the electricity market and the electricity producers, including combined heat and power plants. LÄS MER

 3. 3. Intelligent Charging Algorithm for Electric Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Sörme; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric vehicles play an important role in creating a fossil free transport sector. Making the vehicles efficient involves many new areas outside the manufacturing process, such as chargers, power grids and electricity markets. LÄS MER

 4. 4. Frequency Response from Inverter-Based Generation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johanna Lindstén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The system inertia of the Nordic power system is expected decrease in the future. This is due to an expected reduction in synchronous generation from nuclear and thermal power. This will be compensated by an increase in power from inverter-based generation due to wind power’s expansion in the power system. LÄS MER

 5. 5. Värdering av vindkraftsprojekt : En studie på risk- och avkastningsförändring vid försäljning av el till ett rörligt pris jämfört med ett fixt pris

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Daniel Wahlström; Leo Wen; [2020]
  Nyckelord :Financial modelling; Financial electricity trading; Valuation of wind power projects; Värdering av vindkraftsprojekt; Finansiell riskhantering; Elhandel;

  Sammanfattning : I takt med ökat intresse för investeringar i vindkraft behöver aktörer på marknaden tillgång till mer information om vilka faktorer som kan påverka dessa investeringars förmåga att generera intäkter. Eftersom intäkter kan genereras genom att strukturera sin försäljning på olika sätt behöver intressenter erhålla bättre förståelse kring varje strukturs förmåga att generera intäkter över tid. LÄS MER