Sökning: "examensarbete vvs"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden examensarbete vvs.

 1. 1. Normalization of Cooling Demand in Buildings, development, and evaluation of methods

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Xingtong Wu; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Because of the increasing demand for indoor thermal comfort and the better insulation performance of building envelopes, cooling demand is an increasingly important part of building energy consumption despite the cold climate in Stockholm. Finding a way to normalize cooling demand to climatic conditions will help better energy audits to improve the building performance to achieve energy-saving. LÄS MER

 2. 2. Projektering och energieffektivisering av värme- och ventilationssystem för ett flerbostadshus vid Vänern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michel Burrows; [2021]
  Nyckelord :Ventilation; energy; energy use; Building Services and Engineering; energy analysis; indoor climate; exhaust air; supply air; Ventilation; energieffektivisering; energianvändning; installationsteknik; energianalys; inomhusklimat; frånluft; tilluft;

  Sammanfattning : En fastighet med ett antal lägenheter lokaliserad i den lilla tätorten Otterbäcken i Gullspångs kommun har brunnit ner. Fastigheten kommer att byggas upp på nytt igen. Det kommer att ske i enlighet med Boverkets byggregel BBR och de krav som är aktuella för 2021. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av Brf. Mörbylund : Förbättringsåtgärder i ett FTX- system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Cyrus Ourak Pour; [2020]
  Nyckelord :Effektivisering; Fläkt; FTX-System; Tryck; Flöde; Luftbehandlingsaggregat;

  Sammanfattning : Utifrån ett effektiviseringsperspektiv beror en byggnads inomhusklimat på flera enskilda system som tillsammans tillför och balanserar erforderligt energibehov till byggnaden, och samtidigt har de växelverkan med varandra. Systemen är uppvärmningssystem, kylsystem, ventilationssystem, samt styr-och reglersystem som spelar roll av hjärna för de andra. LÄS MER

 4. 4. Relativ luftfuktighet inomhus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Azad Han; Labinot Popova; [2020]
  Nyckelord :Relativ fuktighet inomhus; hälsoeffekter; relative humidity; health; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Världen har drabbats av ett snabbt spridande virus som givit upphov till många dödsfall. Har den relativa fuktigheten en inverkan på spridningen? Olika nivåer på relativa fuktigheten kan påverka människan på olika sätt ur medicinsk aspekt. LÄS MER

 5. 5. Teknikkonsulters projekteringsutmaningar i påbyggnadsprojekt : En fallstudie ur konstruktörens och VVS-projektörens perspektiv.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Niklas Holm; [2020]
  Nyckelord :Påbyggnad; projektering; projektgrupp; samspel; discipliner; byggprojekt;

  Sammanfattning : Bebyggd mark i Sverige är inte utnyttjad till sin fulla potential. Nya byggnader byggs i utkanten av städer vilket ökar stadsareor, en urbaniseringsstrategi som Boverket (2016) menar inte är hållbar. En mer hållbar strategi är istället att öka tätheten på det vertikala planet. LÄS MER