Sökning: "examensarbete yoga"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden examensarbete yoga.

 1. 1. Icke farmakologiska behandlingsmetoder vid depression under graviditet : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Kajsa Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Antenatal depression; depression; maternity; perinatal depression; pregnancy; therapy; treatment; Antenatal depression; behandling; depression; graviditet; moderskap; perinatal terapi;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund  Depression är vanligt bland unga kvinnor i fertil ålder vilket innebär att barnafödande infaller under en del av livet då många kvinnor är psykisk sårbara. Cirka 10 till 20 procent av alla gravida kvinnor drabbas av depression av varierande grad under den antenatala perioden. LÄS MER

 2. 2. Källor till motståndskraft för utmattningssyndrom hos personer inom yrken i hälso- och sjukvården – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Carola Embretsen; [2018]
  Nyckelord :Burnout; Exhaustion; Healthcare professions; Health promotion; Prevention; Resilience; SOC.; Hälso- och sjukvårdspersonal; Hälsofrämjande; KASAM; Motståndskraft; Prevention; Skyddande faktorer; Utmattningssyndrom.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuktalen har ökat till följd av psykisk ohälsa världen över. En av de främsta orsakerna till detta har varit den ökade förekomsten av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. En grupp som har varit extra utsatt är personer i inom yrken i hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Från den ena till den andra : En studie om att utforma en användarvänlig multifunktionell träningslokal

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Yennie Moberg; [2015]
  Nyckelord :Informationsdesign; Rumslig gestaltning; Färg; Ljus; Organisering; Förvaring; Träningslokal; Multifunktionell; Yoga; Barnaktiviteter;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie i hur man kan utforma en multifunktionell träningslokal, där rummet ska fungera optimalt under både livliga och lugna gymnastiska aktiviteter. Målsättningen har varit att skapa ett designförslag som ska ge de rätta förutsättningarna och möjligheterna för såväl ledare som deltagare. LÄS MER

 4. 4. Sagoyoga - Att översätta engelsk yogatext till svenska

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Malin Crossley; [2014]
  Nyckelord :Översättning; explicitering; yoga; global översättningsstrategi.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta examensarbete bygger på en översättning av valda delar ur den prisbelönta författaren och yogaläraren Sydney Solis bok Storytime Yoga. Examensarbetet inleds med en textanalys av källtexten, vilken utgår från Hellspong och Ledins modell för textanalys (2010). LÄS MER

 5. 5. "Jag anser att det är en slags sjukdom"En kvalitativ studie om några barns och pedagogers syn på stress

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Linda Enlund; [2004]
  Nyckelord :Education; Barn; stress; orsaker; åtgärder Children; stress; causes; measures; Pedagogik;

  Sammanfattning : I detta examensarbete kommer jag att fördjupa mig i barn och stress för att skapa en större förståelse för hur dagens barn mår. Stress är ett aktuellt begrepp i vårt samhälle och har under den senaste tiden regelbundet diskuterats i media. LÄS MER