Sökning: "examensarbete yrkeslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden examensarbete yrkeslärare.

 1. 1. Det gäller att tänka om : En studie om vård- och omsorgslärares upplevelse av distansundervisning under covid-19-pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pia Svensson; [2022]
  Nyckelord :covid-19; didaktik; distansundervisning; pedagogik; relationer; vård- och omsorgsutbildning; yrkeslärare;

  Sammanfattning : Under tiden för covid-19-pandemin infördes olika typer av restriktioner. Vissa av dessa kom att påverka skolorna som var tvungna att frångå reguljär undervisning och i stället bedriva undervisning på distans. LÄS MER

 2. 2. ”Det vore ju bra om vi talade samma språk” : En kvalitativ intervjustudie om APL-handledarnas upplevelser om skolans kunskapskrav, hur kommunikationen fungerar mellan skola och arbetsplats och på vilka grunder yrkesläraren betygsätter eleven

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Marie Morén; [2020]
  Nyckelord :Arbetsplatsförlagt lärande; APL; bedömning av yrkeskunskaper; elever på vård- och omsorgsprogrammet och sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka uppfattningar som handledarna har om skolans kunskapskrav, hur kommunikationen mellan skola och arbetsplats fungerar och på vilka grunder yrkesläraren betygsätter eleven. Som yrkeslärare är det många perspektiv att ta hänsyn till och arbetet med arbetsplatsförlagt lärande är komplext. LÄS MER

 3. 3. Utmaningen att uppnå en likvärdig utbildning : En studie om hur yrkeslärare inom vård- och omsorgsprogrammet arbetar för att uppnå en likvärdig utbildning i sin undervisning i grupper med andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Hyttsten; [2020]
  Nyckelord :Andraspråkselever Likvärdig utbildning Yrkesutbildning Undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att beskriva yrkeslärares uppfattningar om hur de arbetar i sin undervisning för att uppnå en likvärdig utbildning för elever med svenska som andraspråk. Eftersom andelen elever med svenska som andraspråk har ökat i klasserna påverkas undervisningen och det skapar nya utmaningar i skolan för att upprätthålla en likvärdig utbildning till alla elever på grund av olika kulturell bakgrund och kunskaper i svenska språket. LÄS MER

 4. 4. Autism, yrkesutbildning och vägen mot anställningsbarhet : En studie av yrkeslärares upplevelser av elever med autismspektrumtillstånd på gymnasieskolans yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Maria Nyström; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik; yrkeslärare; yrkesprogram; autismspektrumtillstånd; autism;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med detta examensarbete är att belysa den variation i uppfattningar och upplevelser av undervisningen som finns bland yrkeslärare, vilka undervisar elever med någon form av autismspektrumtillstånd vid gymnasiets nationella yrkesprogram. Hur upplever de sitt arbete, vilka kunskaper om autism har de, och hur ser de på anställningsbarhet som ett begrepp. LÄS MER

 5. 5. Att utbilda till ett yrke- en studie av Gy2011 och arbetslivets krav på administratörer :  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Helena Franzén; [2011]
  Nyckelord :administratör; anställningsbarhet; arbetsgivare; GY2011; dokumentanalys; kunskap; styrdokument; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avslutar två års studier på yrkeslärarutbildningen. Som blivande yrkeslärare har jag valt att blicka in i kommande förändringar inom gymnasieskolan. Höstterminen 2011 träder reformen Gy2011 ikraft med ett flertal förändringar. LÄS MER