Sökning: "examensarbete- sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden examensarbete- sjuksköterska.

 1. 1. Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jamila Umar; Sara von Dewall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Umar J & Von dewall S. Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens erfarenheter av att rapportera enligt SBAR : En allmän litteraturöversikt

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gustav Lindberg; Brett Starr; [2021]
  Nyckelord :SBAR; Medical Staff; Nurse; End-of-Shift Report; Patient Safety; Interprofessional Communication; SBAR; vårdpersonal; sjuksköterska; erfarenheter; överrapportering; patientsäkerhet; interprofessionell kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikationsverktyget Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation (SBAR) har visat sig drastiskt sänka rapporteringstid, ökat rapporteringseffektiviteten och förbättrat patientsäkerheten. I dagsläget rekommenderas SBAR av myndigheter, organisationer och forskare. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnaden för patienter med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Vian Mulhi; Sara Cygan; [2021]
  Nyckelord :Communication; Intellectual disability; nurse; nursing; patient.; Intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation; omvårdnad; patient; sjuksköterska. 2;

  Sammanfattning : Cygan S & Mulhi V. Omvårdnaden för patienter med intellektuell funktionsnedsättning. En kvalitativ litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att ge palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Py Andersson; Minna Peter; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; Expetiences; Home; Nurses; Palliative care; Hemmet; Palliativ vård; Samarbete; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Andersson P, Peter M. Sjuksköterskans upplevelse av att ge palliativ vård i hemmet. En litteraturstudie. Examensarbete 15 högskolepoäng i omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans möjligheter och begränsningar för att upptäcka sepsis hos vuxna patienter : En litteraturstudie i omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Viktor Hermodsson; Robin Jeppsson; [2021]
  Nyckelord :Limitations; Review; Nurse; Possibilities; Sepsis; Begränsningar; Litteraturstudie; Möjligheter; Sepsis; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : ABSTRAKT   Hermodsson V och Jeppsson R. Sjuksköterskans möjligheter och begränsningar för att upptäcka sepsis hos vuxna patienter. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15hp. LÄS MER