Sökning: "examensordning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet examensordning.

 1. 1. Lärares uppfattningar om specialpedagogens yrkesroll - En halvstrukturerad kvalitativ intervjustudie med åtta lärare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Friberg; Marie Malmström; [2020-03-04]
  Nyckelord :specialpedagog; speciallärare; examensordning; professionsteori; jurisdiktion; inkludering; lärmiljö;

  Sammanfattning : Special educational needs coordinators (SENCOs) and Special education teachers (SETs) (Abbott, 2007), which in Sweden are referred to as specialpedagoger and speciallärare – two different professions or just the same? In retrospect the field of special needs education (SNE) reveals a certain vagueness whether both categories are entitled and at times there has been only one education and one profession instead of two. At present there are two, but this study indicates that opinions on the working field differ when it comes to the interpretation of the professions. LÄS MER

 2. 2. Trollspö och mirakelkur eller arbete som förändringsagent : Yrkesrollen som speciallärare i praktik och teori

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Olofsson; Mirzeta Talic; [2019]
  Nyckelord :Special education; mathematical difficulties; degree; profession; mathematics; jurisdiction; relational perspective; categorical perspecitve.; Speciallärare; matematiksvårigheter; examensordning; profession; matematik; jurisdiktion relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera hur speciallärare med inriktning matematikutveckling och dess rektorer ser på speciallärarens roll och dess arbetsuppgifter i förhållande till examensordningen. Metodvalet vid genomförandet av studien var en kvalitativ metod i form av 10 intervjuer där 5 speciallärare med inriktning mot matematikutveckling och dess 5 rektorer medverkade. LÄS MER

 3. 3. ”Wow, vad jag har längtat efter er profession…” : En enkätstudie om vilka förväntningar lärare i årskurs F-6 har på speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Karlsson; Annika Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Examensordning; Jurisdiktion; Profession; Speciallärare; Språk-; skriv- och läsutveckling; Uppdrag; Yrkesroll;

  Sammanfattning : En upplevd otydlighet och förvirring kring speciallärarens uppdrag är bakgrunden till denna studie. Genom att ta reda på vad lärarna förväntar sig av professionen kan blivande speciallärare förbereda sig för den verklighet som väntar. LÄS MER

 4. 4. Nio specialpedagogers uppdrag i förskolan och grundskolans tidigare år i jämförelse med examensordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annimor Nilsson; Maria Stralström; [2019]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; examensordning; förskola; skola; specialpedagoger; uppdrag;

  Sammanfattning : Fokus för denna studie har varit att ta reda på vilka arbetsuppgifter fyra specialpedagoger verksamma i förskolan och fem specialpedagoger verksamma i skolan anser att de arbetar med. Studien baseras på kvalitativa intervjuer. Svaren har analyserats mot vad examensordningen föreskriver som arbetsuppgifter för denna yrkeskategori. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogen, en brobyggare? En kvalitativ studie om hur specialpedagogen kan bidra till att främja framgångsfaktorer i övergångsprocessen från förskola till förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kerstin Rosengren; Jenny Vincent-Vivian; [2019]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; Förskola; Förskoleklass; Specialpedagog; Övergångsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogen kan bidra till att främja framgångsfaktorer i övergångsprocessen från förskola till förskoleklass genom att ta del av skolledares och pedagogers uppfattningar om specialpedagogens roll samt undersöka hur deras uppfattningar förhåller sig till styrdokument och specialpedagogens examensordning. Studien utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. LÄS MER