Sökning: "example of thesis plan"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade orden example of thesis plan.

 1. 1. Enhancing path following drone : using image-based sensor matrix

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för matematik och naturvetenskap

  Författare :Lakshmi Sai Krishna Yarru; Timothy Frazer Penugonda; [2023]
  Nyckelord :drone;

  Sammanfattning : Drones are a fascinating form of transport and have the potential to dominate transportation in the future. Drones are usually faster and are unstable when flying in the air. Drones can be automated in many ways to realize various applications, one of which is a path following drone. LÄS MER

 2. 2. Designing intermediate community use during Brownfield phytoremediation in the post-industrial urban redevelopment project : a Case Study in Nyhamnen, Malmö

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rie Chimura; [2023]
  Nyckelord :applicability analysis of phytoremediation; brownfield; intermediate community use; landscape architecture; post-industrial city of Malmö; sense of place;

  Sammanfattning : Malmö, once flourished with industries, has been transitioning since its decline in the 1980s. The redevelopment of Nyhamnen, one of the post-industrial areas, started in 2018 to accommodate the expected increasing population until 2050. The City of Malmö focuses on redeveloping within instead of expanding the city. LÄS MER

 3. 3. Turning the Doughnut from Vision to Reality in Wales – the Case of Bannau Brycheiniog National Park

  Master-uppsats,

  Författare :Emma Bergeling; [2023]
  Nyckelord :Sustainable Development; Earth Sciences; Doughnut Economics; Planetary Boundaries; Transformation; Three Spheres of Transformation;

  Sammanfattning : The world is simultaneously facing social and environmental sustainability issues. There is a decreasing window of opportunity to limit global warming in accordance with the Paris Agreement, significant biodiversity loss, and mounting inequality. LÄS MER

 4. 4. Socio-technical imaginaries of the energy transition in Iceland, potential consequences for future conservation efforts

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Sigurlaug Guðmundsdóttir; [2023]
  Nyckelord :energy transition; conservation; socio-technical imaginaries; discourse analysis; political ecology; Iceland; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2021, the Icelandic government stated that Iceland will implement an energy transition plan with the goal of becoming a 100% carbon neutral and fossil free nation by 2040, furthermore, that a doubling in renewable energy production was needed to reach that goal. This led to an upsurge of a discourse among stakeholders and concerned citizens about the future of Iceland. LÄS MER

 5. 5. Från massbrottssamhälle till gängbrottssamhälle - Den kriminalpolitiska utvecklingen illustrerad med en diskursanalys av preventiva tvångsmedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Anghelina; [2023]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; preventiva tvångsmedel; hemliga tvångsmedel; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Svensk kriminalpolitik har de senaste decennierna präglats av en ökad tendens till repressionshöjningar, vilket åskådliggörs bland annat av att svensk strafflagstiftning har varit föremål för utvidgning sedan slutet av 1900-talet. Tendensen har benämnts den straffande vändningen, kännetecknad av alarmism och populism. LÄS MER