Sökning: "excavator"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet excavator.

 1. 1. Produktivitet vid stubbskörd : inverkan av stubbstorlek och avstånd

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :David Eriksson; Erik Lindgren; [2018]
  Nyckelord :produktivitet; tidsstudie; stubbrytning; biobränslen; gran;

  Sammanfattning : Sverige står inför en stor klimatomställning och kraven på allt effektivare och miljövänligare energikällor ökar. Biobränslen anses vara en viktig del i denna omställning och stubbved är ett av de primära biobränslena som har stor potential att öka. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av kabelkanalsopmaskin : Projektarbete vid Holms Industri i Motala

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Anton Nordkvist; Anton Lundqvist; Dane Hana; Emil Ireståhl; Magnus Lundmark; [2018]
  Nyckelord :borste; grävning; kabelschakt; kabelstam; kabelbrott; produktutveckling; kabelkanalsopmaskin;

  Sammanfattning : This report presents two concepts for a product that is used for cable excavation. The first concept consists of a brush that is integrated with a collection container and the second concept consists of a brush that is integrated with a digging bucket. LÄS MER

 3. 3. Prototypframtagning av kabelsopmaskin

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Anton Nordkvist; Anton Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :produktutveckling; holms; kabelbrott; kabelsop; kabelsopmaskin; kabelkanalsopmaskin;

  Sammanfattning : Cable excavation is a work that becomes expensive as it is time consuming and the risk of cable breaks is imminent. It often happens when the excavator is used in direct contact with the cable strap. The purpose of the work is that Holms is in a product expansion phase, which in turn means that they want to manufacture more tools for excavators. LÄS MER

 4. 4. Skogsdikningens historia på Kosta revir

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Klara Boley; [2018]
  Nyckelord :Markavvattning; Domänverket; Kronoberg;

  Sammanfattning : Drainage of wetlands in Sweden has been ongoing during a long time in history, with the primary aim to increase the production in forest and agriculture land. The overall purpose with this study is to analyse the history and the consequences of forestry drainage in Kosta national forest region, a forest management area in southern Sweden owned by the state. LÄS MER

 5. 5. Maskinstyrningens inverkan på arbetsmiljö och arbetsförhållanden : Så påverkas arbetsmiljö och yrkesroller av styrsystem för grävmaskiner inom VA-arbeten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Filip Ahlström; Jakob Ericsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The report evaluates how excavator machine control has influenced the work environment and occupational roles in water and sewerage work. The occupational groups the report focuses on are officials, pipe layers and excavator operators.The report investigates and presents previous research and studies that have been conducted in similar areas. LÄS MER