Sökning: "exchange"

Visar resultat 1 - 5 av 4418 uppsatser innehållade ordet exchange.

 1. 1. Knock on wood - The relationship between macro variables and forest land return in Sweden 1996-2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Julius Abelson; Per Liljered; [2022-02-15]
  Nyckelord :Forest Yield; Panel-data; Random Effects; Macro Viarables;

  Sammanfattning : This thesis examines if three commonly used regions in Sweden differ in yearly forest yield over the period 1996-2020. An expression defining yearly forest yield is constructed and evaluated, together with macro economy determinants in a panel data model, using Random effects. LÄS MER

 2. 2. Leder jämställda styrelser till högre lönsamhet? : En kvantitativ studie om sambandet mellan jämställda styrelser och företags lönsamhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Victor Lindelöf; Lucas Benjaminsson; [2022]
  Nyckelord :Profitability; gender equality; company boards; Sweden; Small Cap; Mid Cap; ROE; Tobin’s Q.; Lönsamhet; jämställdhet; bolagsstyrelser; Sverige; Small Cap; Mid Cap; RE; Tobin’s Q.;

  Sammanfattning : Syfte: För tio år sedan lade EU-kommissionen fram ett förslag om direktiv gällande jämställdhet i börsnoterade företags bolagsstyrelser. 2020 återuppväcktes frågan och är idag högst aktuell. LÄS MER

 3. 3. Att dela eller inte dela - det är frågan! : En studie om organisatoriska faktorer som främjar eller hindrar kunskapsdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Stark Forne; Sabbir Choudhury; [2022]
  Nyckelord :knowledge; knowledge management; knowledge sharing; organizational factors; social exchange theory; kunskap; kunskapshantering; kunskapsdelning; organisatoriska faktorer; social utbytesteori;

  Sammanfattning : Då kunskap ses som företagets viktigaste resurs är förvaltningen av denna avgörande för företagets vinning. Kunskapsdelning blir således vital för att resursen ska spridas inom företaget. Syftet med studien är därmed att studera, your ett medarbetarperspektiv, de organisatoriska faktorerna som anses ha en inverkan på kunskapsdelning. LÄS MER

 4. 4. Analysis of Carbon Dioxide Flux from a Tower Sensor in Abisko Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Qiaoyin He; [2022]
  Nyckelord :Abisko; carbon dioxide flux; net ecosystem exchange; R-INLA; time series; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Regression Analysis of Various Factors’ Impact on Electricity Prices in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematik (Inst.)

  Författare :Emil Gustafsson; Gustav Johansson; [2022]
  Nyckelord :Regression analysis; Regression; Electricity prices;

  Sammanfattning : With drastic increases in electricity prices throughout 2021, the public’s en- gagement in the discourse about the cost of electricity has reached new heights. With this in mind, this project was set in motion to try to make sense of factors that affect electricity prices in Sweden and thus identify areas of interest that further research could focus on. LÄS MER