Sökning: "excise goods"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden excise goods.

 1. 1. The demand on unregistered alcohol in Sweden 2001–2016

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustav Berglöf; Anastasios Kellidis; [2019]
  Nyckelord :alcohol demand; alcohol market; alcohol policy; excise goods; monopoly; price harmonization; Systembolaget;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to estimate the demand for unregistered alcohol in Sweden 2001-2016 and to provide understanding on the determinants of demand for unregistered alcohol. The method used was a multiple linear OLS regression with fixed annual and regional effects. It was found that the relative share of the unregistered market A. LÄS MER

 2. 2. Nöjesskattens betydelse för svensk nöjesindustri : En kartläggning av nöjesskatten och dess effekt på verksamheten Uddevalla Teater AB 1925-1939

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2019]
  Nyckelord :The Entertainment tax; excise tax; Nöjesskatt; nöjesskatten; nöjestillställningar; Uddevalla Teater AB; punktskatt;

  Sammanfattning : Hösten 1919 i Sverige tillsattes en skatt som skulle beskatta nöjestillställningar. Dess främsta uppgift var att indriva intäkter till kommunkassan. LÄS MER

 3. 3. Should Sweden impose excise tax on sugar-sweetened beverages in order to improve public health?

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Johan Edfeldt; Linn Petersson Edfeldt; [2017]
  Nyckelord :Excise tax; Sugar-Sweetened beverages SSB ; Sugar tax; Quantity tax; Value tax ad valorem tax ; Cost-benefit analysis; Scenario analysis; Welfare diseases; Body Mass Index BMI ;

  Sammanfattning : In recent time, several reports have been published about a more and more unhealthy population world wide, with increasing Body Mass Index (BMI) in welfare countries, such as Sweden. Diseases, such as obesity and diabetes, which is strongly connected to a high BMI, have increased and together with them also the medical expenses for society/state. LÄS MER

 4. 4. Den svenska alkoholbeskattningen och dess problem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anna Dahlén; Stina Almgrund/Aspstedt; [2016]
  Nyckelord :Alkoholbeskattning; punktskatt; alkoholskatt; alkoholbeskattning; smuggling; langning; import; export; införsel; utförsel; privat bruk;

  Sammanfattning : I Sverige tillämpas, i enlighet med 2 kap. 10 § Regeringsform (1974:152), legalitetsprincipen som innebär att inget straff får ges utan stöd i lag. Inom skatterätten innebär legalitetsprincipen att ingen skatt får tas ut utan stöd i lag. LÄS MER

 5. 5. En sötare skatt - kan en sockerskatt bli verklighet i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Antonia Eriksson; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; sockerskatt; punktskatter; punktskattedirektivet; konsumtionsskatter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har den svenska sockerkonsumtionen debatterats flitigt i media. Att Sverige skulle införa en sockerskatt för att minska den höga konsumtionen har föreslagits av såväl akademiker som politiker. Trots att ett införande av en svensk sockerskatt har föreslagits i en rad riksdagsmotioner, har dessa avslagits gång på gång. LÄS MER