Sökning: "excuses"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet excuses.

 1. 1. Making an exit - Don't forget your face on the way out : Swedish politician's exit-strategies when face is threatened

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Nastasja Bujwid Hugosson; [2021]
  Nyckelord :face; apologies; scandals; political scandals; excuses; face theory; image repair theory; ursäkter; skandaler; politiska skandaler; ansikte; artighetsstrategier;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study where the theory of face and image repair theory evaluate the apologetic strategy of a pudel. The analysed data is from Swedish former Members of Parliament that had to leave their positions due to scandals they were involved in that affected them personally. LÄS MER

 2. 2. ”Jag hade kollat på porr och blev kåt, vad skulle jag göra då?” : En medieanalys på hur män talar om sina sexköp i media

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Paying for sex; buying sex; sexpurchase; prostitution; account.; Sexköp; prostitution; män som köper sex; motiv; account;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how men talk about their sexpurchase in newspapers and to see if they are using excuses or justifications when they are trying to give a socially acceptable account of it to others. The theoretical premise is based on Scott and Lyman (1968) theory about Accounts. LÄS MER

 3. 3. "Vi vill återigen be våra kunder om ursäkt" : En analys om hur praxis inom kriskommunikation implementeras i en verklig kris.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Hanna Skogli Andersson; [2020]
  Nyckelord :Kriskommunikation; sociala medier; Situational Crisis Communication Theory; Reputation Repair; Encoding Decoding; Facebook;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this essay was to examine whether parts of established theories regarding crisis communication on social media can be found in real crisis communication during a real crisis. The crisis examined was a crisis that the warehouse Åhlens went through in 2017, where they received criticism for putting items that were injured in regards to a terrorist attack on sale just days after the attack. LÄS MER

 4. 4. Det är väl bara att sluta? : En studie baserad på självbiografier av personer med alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Solle Holgersson; Elin Wallin; [2019]
  Nyckelord :nurse; alcohol dependence; experience; health; lifeworld; support; nursing; sjuksköterska; alkoholberoende; hälsa; livsvärld; stöd; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är en sjukdom som är individuell men beror på genetiska och biologiska faktorer. Alkohol är skadligt för kroppen och medför en större risk för somatiska sjukdomar. För att se hela personen behöver sjuksköterskan vårda med livsvärlden som grund. LÄS MER

 5. 5. "Women too are violent" : Masculinity and Responsibility in Discourses on Men’s Violence

  Master-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Weiss; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Men’s violence against women is a persistent social problem with great individual and societal consequences. Despite governmental measures taken in Sweden to prevent and reduce the prevalence of men’s violence against women, the violence does not appear to decrease. LÄS MER