Sökning: "excuses"

Visar resultat 11 - 15 av 20 uppsatser innehållade ordet excuses.

 1. 11. Hot, våld, bett och slag men inte att bli riktigt slagen - En studie om hur omsorgspersonal på demensavdelning definierar, hanterar och förklarar brukares handlingar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cornelia Sonnerfjord; [2015]
  Nyckelord :nursing staff; dementia; violence; accounts; emotional labour.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Threats, violence, bites and punches but not to be really beaten - A study of how nursing staff at a dementia ward define, manage and explain the residents’ action The aim of this study was to examine how nursing staff at a ward for elderly residents with dementia defined and related to situations and acts that could be defined as violent. The study was performed with a qualitative method based on seven semi-structured interviews with nursing staff and additional observation studies that took place during three shifts at the ward. LÄS MER

 2. 12. Förekommer kränkande behandling? : En kvalitativ studie av förskolebarn och pedagoger.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lotta Johnsson; [2015]
  Nyckelord :Children; childhood; degrading treatment; observation; interaction; Barn; barndom; kränkande behandling; observation; interaktion;

  Sammanfattning : The following paper is about degrading treatment in preschools and the essay discuss degrading treatment according to the Swedish school law, in preschools and the chosen focus for this study is three to four year old children. The aim is to see whether or not preschool children proceed with degrading treatment towards other children and if preschool teachers believe that children this young have the ability to do so. LÄS MER

 3. 13. Den odugliga samariten : En sociosemiotisk analys av modellä̈sarna i Fö̈rsvarsmaktens rekryteringskampanjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Antonia Hallberg; [2014]
  Nyckelord :the model reader; social semiotics; SFL; marketing communication; CDA; the Swedish Armed Forces; advertising; campaign. recruitment; modelläsaren; sociosemiotik; SFG; marknadskommunikation; CDA; Försvars- makten; reklam; kampanj; rekrytering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker och identifierar jag språkliga strategier i kampanjtexter från Försvarsmakten. Undersökningen syftar till att med hjälp av en sociosemiotisk analys kartlägga de modelläsare som konstrueras i Försvarsmaktens rekryteringskampanjer för grundläggande militär utbildning. LÄS MER

 4. 14. Den Kriminelle : Rationalisering, kausalitet, motiv och moral i före detta kriminellas berä̈ttelser

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Karl Ekeman; [2013]
  Nyckelord :rhetoric; excuses; explanations; apologies; neutralization; narratology; narratives; ethics; meta-ethics; morality; motives; dramatism; criminals; criminality; etiology; austin; burke; retorik; ursäkter; förklaringar; apologier; neutralisationstekniker; narratologi; narrativ; etik; metaetik; moral; motiv; dramatism; kriminella; kriminalitet; etiologi; austin; burke;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Law and Culture in Conflict: A Legal Study of Dowries and Domestic Violence

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Lindholm; [2013]
  Nyckelord :Ämnesord: komparativ rätt comparative law Nyckelord: dowries; hedervåld; komparativ rätt; kvinnors mänskliga rättigheter; internationella mänskliga rättigheter; kultur; nationell lagstiftning; staters ansvar; våld i hemmet. Keywords: comparative law; culture; domestic violence; domestic legislation; dowries; honour-violence; international human rights; state responsibility; women’s human rights.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de mest allvarliga brotten mot internationella mänskliga rättigheter i världen. Det bekräftar underordningen av kvinnor, den patriarkatiska normgivningen och den otillräckliga implementationen av mänskliga rättigheter. Det här arbetet utreder vad våld i hemmet består av i Indien och i Sverige. LÄS MER