Sökning: "executive bonus"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden executive bonus.

 1. 1. Defined Benefit Obligations - A Quantitative Study of the Managerial Opportunism within the Accounting of Defined Benefit Obligations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anders Dahnér; Martin Hallgren; [2019-08-08]
  Nyckelord :Defined benefit pension plans; Defined benefit obligations; DBO; DBP; Discount rate incentives; Managerial opportunism; Managerial Discretion; IAS 19; Accounting for pension obligations; Opportunistic accounting choices;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. CEO Remuneration : A study on the impact of the Capital Requirement Directive IV’s bonus cap on the variable remuneration

  Magister-uppsats,

  Författare :Anisa Odzak; Amanda Skog; [2017]
  Nyckelord :Chief Executive Officer; Remuneration; Bonus Cap; EU Banking Sector; CRD IV; Managerial Power Theory;

  Sammanfattning : Background: Over the past decades, there has been a massive increase in the level of CEO remuneration, which has not been in line with the growth in company earnings and firm size. This massive increase in particularly variable remuneration was one of the main causes to the financial crisis during 2007-2008. LÄS MER

 3. 3. Rapportering av kortsiktig rörlig ersättning till VD : En balans mellan strategi och transparens.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fredrik Boberg; Joakim Alfredsson; [2015]
  Nyckelord :Transparency; disclosure; Chief Executive Officer; CEO; bonus payments; short term incentives; agency theory; legitimacy theory.; Transparens; frivillig rapportering; verkställande direktör; VD; bonus; kortsiktig rörlig ersättning; agentteorin; legitimitetsteorin.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att kartlägga och förklara hur transparenta svenska börsbolag är vid redovisningen av utfallet samt bakgrunden till kortsiktig rörlig ersättning för den verkställande direktören, samt att identifiera potentiella förklaringar och bakomliggande orsaker till transparensen. Vi har valt att studera de 29 bolag som representerar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsens Large Cap lista (OMXS30). LÄS MER

 4. 4. ”Man skulle ju aldrig lägga upp en ful bild på sig själv liksom.” En kvalitativ studie om unga kvinnors uppfattningar om och erfarenheter av utseendefokus på Instagram – med inriktning på deras självbild

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ronja Rieman; [2014-08-22]
  Nyckelord :unga kvinnor; utseendefokus; självbild; välbefinnande; ideal; skönhet; identitet; självpresentation; sociala medier; instagram; stress;

  Sammanfattning : Titel: ”Man skulle ju aldrig lägga upp en ful bild på sig själv liksom”.Författare: Ronja RiemanKurs: C-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Vårtermin 2014Handledare: Malin SveningssonAntal ord: 23.553 ord inklusive bilagor(19. LÄS MER

 5. 5. What determines Chief Executives compensation? : An empirical study of the compensation to Chief Executive Officers in Swedish listed firms during 2007 to 2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Olivia Lundqvist; Erazo Michael; [2014]
  Nyckelord :CEO compensation; principle-agent theory; pay-for-performance; resource-based theory; Sweden;

  Sammanfattning : Chief Executive Officers (CEO) remuneration has been a hot topic the last couple of years and has brought a great amount of attention in the media, when some companies have increased the CEO’s compensation even though the firm have been reporting lower earnings. Bonus systems have recently become more frequent to increase CEOs incentives, but have also been a disputed subject since the financial crisis in 2008. LÄS MER